Foto af Vejleder i uddannelse og erhverv
Job

Vejleder i uddannelse og erhverv

Som vejleder i uddannelse og erhverv har du kontakt med mange forskellige mennesker.

Fakta

Arbejdssteder:
Uddannelsesinstitutioner, Skoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg, Jobcentre, eVejledningen
Stillingsbetegnelser:
Vejleder, Rådgiver, Erhvervsvejleder, Studievejleder, Uddannelses- og erhvervsvejleder, UU-vejleder, Jobkonsulent, e-vejleder

Det er personer, som har behov for hjælp og vejledning i forbindelse med uddannelse, karriere og arbejde. Du skal derfor være god til at kommunikere og have personlig kontakt med andre mennesker. Samtidig er det vigtigt, at du har et stort overblik over uddannelsesystemet og arbejdsmarkedet, så du kan give en optimal vejledning.

Vejledere i uddannelse og erhverv arbejder mange forskellige steder. Du kan fx være tilknyttet en uddannelsesinstitution, et UU-center, et Studievalg eller et jobcenter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som vejleder i uddannelse og erhverv giver du professionel vejledning og rådgivning til enkeltpersoner eller til grupper. Vejledning kan man få brug for i mange situationer, fx:

  • hvis man gerne vil uddanne sig, men er i tvivl om, hvilken uddannelse man skal vælge
  • hvis man er under uddannelse og skal vælge tilvalgsfag eller lignende
  • hvis man har brug for vejledning i forbindelse med gennemførelse af en igangværende uddannelse
  • hvis man ønsker at efteruddanne sig til andet erhverv
  • hvis man er arbejdsløs og ønsker job eller uddannelse

Uddannelses- og erhvervsvejledningen gives af vejledere tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), studievalgs-centre, uddannelsesinstitutioner, sprogcentre, jobcentre, kriminalforsorgen og forsvaret.

Desuden kan uddannelsessøgende, både unge og voksne, få vejledning døgnet rundt via e-vejledningen.

Vejlederne oplyser og vejleder om alle relevante forhold vedrørende uddannelse og erhverv. Det vil først og fremmest sige: oplysning om uddannelsernes indhold, optagelseskrav m.v., om vilkår for særlige grupper, om kvalifikationskrav og beskæftigelsessituation på arbejdsmarkedet og om arbejdsvilkår, rettigheder og pligter og om økonomiske spørgsmål i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv.

Vejledere arbejder med forskellige former for vejledning:

Individuel vejledning, der er en samtale mellem vejlederen og den vejledningssøgende. Vejlederen støtter den vejledningssøgende i at få klarhed over egne ressourcer og muligheder samt oplyser om muligheder for uddannelse, erhverv og beskæftigelse. Ofte afsluttes vejledningsforløbet med, at der lægges en plan for videre uddannelse eller lignende. Planen kan medføre opfølgende samtaler.

Gruppevejledning, hvor man samler en mindre gruppe personer, som har et fælles problem. Her udnytter man gruppens fælles ressourcer til at bringe hver enkelt videre. Vejledningen foregår over længere tid.

Kollektiv vejledning, der består i at give orientering eller information til større grupper, der har behov for den samme information og rådgivning. Det kan fx være en skoleklasse eller førstegangsledige.

Som vejleder har du ofte også andre opgaver, blandt andet med at tilrettelægge vejledningsarrangementer eller udarbejde oplysningsmaterialer. Til mange typer af samtaler hører endvidere en del administrativt arbejde.

Endelig kræver jobbet, at du sørger for at holde dig fagligt ajour og følger med i udviklingen på arbejdsmarkedet og på uddannelsesområdet.

De forskellige vejledergrupper kan samarbejde i deres respektive lokalområder.

Ansættelseskrav

Du skal normalt opfylde krav om både uddannelse og erhvervserfaring for at blive ansat i en vejlederstilling ved Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Studievalg. Ansættelsen vurderes dog ud fra dine samlede kvalifikationer, og der kan derfor være mulighed for at tage vejlederuddannelsen efter en ansættelse, afhængigt af ansættelsessted. (Se link til uddannelserne under Fremtidsmuligheder.).

Vejledere i kommunernes jobcentre har typisk en baggrund som fx lærer eller socialrådgiver eller en universitetsuddannelse, oftest inden for humaniora eller samfundsvidenskab. Derudover har de mindst et par års erhvervserfaring inden for forskellige områder.

Arbejdsplads

Vejledere er ansat flere forskellige steder. De har forskellige titler og opgaver (og uddannelsesbaggrund), alt efter hvor de er ansat, og deres arbejdstid som vejleder er også forskellig. Se mere om Undervisning.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Studievejleder ved universiteter o.l.40.724 kr.-36.968 kr.
Studievejleder ved professionshøjskoler51.658 kr.-38.989 kr.
Studievejleder ved erhvervsakademier--40.030 kr.
Skolevejleder37.304 kr.38.698 kr.35.214 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i kommunernes jobcentre, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalgs-centrene. Ledige stillinger opslås i pressen.

Vejledere kan, alt efter uddannelsesbaggrund, også søge job i fx personaleafdelinger og rekrutteringsfirmaer.

Mere uddannelse

Uddannelsesmulighederne i vejledning er:

Diplomuddannelser

Masteruddannelser

Desuden kan man tage en professionsbacheloruddannelse i Offentlig administration med toning i uddannelses- og erhvervsvejledning.

Få mere at vide

Danmarks Vejlederforening
www.vejlederen.org

Uddannelsesforbundet
www.uddannelsesforbundet.dk

 

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.