Diplomuddannelsen til Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Diplomuddannelse

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Uddannelsen giver dig færdigheder i at vejlede personer om uddannelse og om valg af erhverv ud fra deres egne forudsætninger og egenskaber.

Fakta

Navn:
Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Andre betegnelser
DUEK
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 49 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får også viden om de samfundsmæssige udviklinger, som har betydning for vejledningen, fx strukturændringer på arbejdsmarkedet. I undervisningen gennemgås forskellige vejledningsteorier og -metoder.

Uddannelsen henvender sig til uddannelses- og erhvervsvejledere inden for vejledningsområdet. Du kan også have arbejde som voksenunderviser, sygeplejerske eller socialrådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om valgprocesser og de teorier og metoder, der gør sig gældende i uddannelses- og erhvervsvejledningen af forskellige målgrupper.

Du lærer at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder og får viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen, som har betydning for vejledning om uddannelse og erhverv.

En samlet uddannelse omfatter obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, kursusform med dialog og diskusion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Mentorkursus for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler

VIA University College tilbyder i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i DK et særligt tilrettelagt forløb for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler.

Læs om forløbet på Højskolernes hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske moduler:

 • Vejledning og individ
 • Vejledning og samfund
 • Vejledning og vejleder

Hvert af de obligatoriske moduler har et omfang af 10 ECTS.

Valgfrie moduler er:

 • Innovation i vejledningsmiljøer (5 ECTS)
 • Interkulturel vejledning (5 ECTS)
 • Karrierelæring (5 ECTS)
 • Karrierevejledning af voksne (10 ECTS)
 • Kollektive vejledningsformer (10 ECTS)
 • Mentorskaber og mentorordninger (5 ECTS)
 • Særlige vejledningsbehov (10 ECTS)
 • Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer (10 ECTS)
 • Vejledning i uddannelsesinstitutioner (10 ECTS)
 • Vejledning og digitale medier (5 ECTS)

Blandt de valgfrie moduler skal du vælge moduler op til et omfang af 15 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 49 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de relativt få (under 250) nyuddannede har fået beskæftigelse på gymnasier, erhvervsskoler og videregående uddannelser. En anden stor gruppe er beskæftiget i studievejledninger, rådgivningscentre samt i kommunale jobcentre.

Andre omfatter få eller enkeltstående ansættelser i 13 brancher, herunder i grundskolen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. januar 2019
14. juni 2019
Afgangsprojekt - Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Kollektive vejledningsformer 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Særlige vejledningsbehov Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Valg og valgprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledning i uddannelsesinstitutioner Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledning og individ Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledning og samfund Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledning og vejleder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2019
7. juni 2019
Vejledning og vejleder Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2019
12. juni 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. januar 2019
21. juni 2019
DUEK Afgangsprojekt 9119 Fleksibel undervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Innovation i vejledningsmiljøer 4119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Karrierevejledning af voksne 5119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Kollektive vejledningsformer 9119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
17. juni 2019
Vejledning og digitale medier Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Vejledning og individ 2119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Vejledning og samfund 3119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
28. januar 2019
17. juni 2019
Vejledning og vejleder Dagundervisning 6000 Kolding
*
28. januar 2019
21. juni 2019
Vejledning og vejleder 1119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
29. januar 2019
17. juni 2019
Karrierevejledning af voksne Dagundervisning 6000 Kolding
*
29. januar 2019
17. juni 2019
Vejledning og samfund Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. januar 2019
17. juni 2019
Særlige vejledningsbehov Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. januar 2019
17. juni 2019
Vejledning og individ Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. januar 2019
17. juni 2019
Kollektive vejledningsformer Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. januar 2019
17. juni 2019
Vejledning i uddannelsesinstitutioner Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt, DUEK Aftenundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og individ. Obl. modul. Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og vejleder, Obl. modul. Dagundervisning 1799 København V
*
5. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og samfund. Obl. modul Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Karrierevejledning af voksne. Valgmodul 5 Aftenundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og individ. Obl. modul. Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og individ. Obl. modul. Dagundervisning 1799 København V
*
6. februar 2019
21. juni 2019
Vejledning og samfund. Obl. modul. Aftenhold Aftenundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
21. juni 2019
Særlige vejledningsbehov Valgmodul 3 Dagundervisning 1799 København V
*
7. februar 2019
14. juni 2019
Vejledning og individ - digital Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
7. februar 2019
14. juni 2019
Vejledning og samfund - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
7. februar 2019
14. juni 2019
Vejledning og vejleder - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
25. februar 2019
17. juni 2019
Karrievejledning af voksne, ID 6289 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. februar 2019
24. juni 2019
Vejledning og vejleder, ID 6286 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. februar 2019
25. juni 2019
Vejledning og individ, ID 6287 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. februar 2019
26. juni 2019
Vejledning og samfund, ID 6288 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. februar 2019
20. juni 2019
Vejledning i uddannelsesinstitutioner, ID 6290 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. marts 2019
21. juni 2019
Særlige vejledningsbehov, ID 6291 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. marts 2019
21. maj 2019
Interkulturel vejledning, ID 6292 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. marts 2019
22. maj 2019
Mentorskaber og mentorordninger, ID 6293 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. april 2019
7. juni 2019
Interkulturel Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. april 2019
7. juni 2019
Karrierelæring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. april 2019
21. juni 2019
Mentorskaber og mentorordninger.5 ECTS.Valgmodul 8 Dagundervisning 1799 København V
*
2. april 2019
21. juni 2019
Vejledning og digitale medier Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
2. april 2019
21. juni 2019
Vejledning og digitale medier. Valgmodul 10 5 ECTS Dagundervisning 1799 København V
*
19. august 2019
20. december 2019
Afgangsprojekt - Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
13. december 2019
Karrierevejledning af voksne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
16. december 2019
Mentorskaber og mentorordninger Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. august 2019
13. december 2019
Valg og valgprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
6. december 2019
Vejledning og individ Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
6. december 2019
Vejledning og individ Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
16. december 2019
Vejledning og vejleder Dagundervisning 6000 Kolding
*
19. august 2019
13. december 2019
Vejledning og vejleder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
16. december 2019
Innovation i vejledningsmiljøer Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. august 2019
16. december 2019
Vejledning og individ Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2019
16. december 2019
Interkulturel vejledning Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2019
16. december 2019
Vejledning og samfund Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2019
9. januar 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2019
16. december 2019
Karrierelæring Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. august 2019
16. december 2019
Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2019
21. januar 2020
DUEK afgangsprojekt 9119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Mentorskaber og mentorordninger8119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Særlige vejledningsbehov 3119 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Valg og valgprocesser-teorier og praksisformer Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Vejledning og individ 2219 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Vejledning og samfund3219 Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
21. januar 2020
Vejledning og vejleder 1219 Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2019
13. december 2019
Vejledning og individ - digital Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. september 2019
13. december 2019
Vejledning og samfund - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
5. september 2019
13. december 2019
Vejledning og vejleder - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Interkulturel Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Karrierelæring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Mentorskaber og mentorordninger 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.