Diplomuddannelse

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at vejlede børn, unge og voksne om uddannelse, job og karriere.

Fakta

Navn:
Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Andre betegnelser
DUEK
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du afprøver forskellige vejledningsmetoder og redskaber, så du kan tilrettelægge og gennemføre vejledningsaktiviteter for udvalgte målgrupper.

Uddannelsen er for alle vejledere, fx erhvervs- og karrierevejledere, ungevejledere, studievejledere, jobkonsulenter mv. Uddannelsen kan også være for dig, der ønsker et karriereskift.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om valgprocesser og de teorier og metoder, der gør sig gældende i uddannelses- og erhvervsvejledningen af forskellige målgrupper.

Du lærer at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder og får viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen, som har betydning for vejledning om uddannelse og erhverv.

I undervisningen arbejder du med mødet med de vejledningssøgende, blandt andet at forstå hvordan deres interesser og personlige forudsætninger kan inddrages i vejledningssamtaler og -aktiviteter.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 2 valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Tager du hele uddannelsen giver det ret til at bruge titlen Diplom i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning (DUEK).

Den engelske betegnelse er Diploma of Educational, Vocational and Career Guidance.

Mentorkursus for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler

VIA University College tilbyder i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i DK et særligt tilrettelagt forløb for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler.

Læs om forløbet på Højskolernes hjemmeside.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Vejledning og vejleder (10 ECTS)
 • Vejledning og individ (10 ECTS)
 • Vejledning og samfund (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Interkulturel vejledning (5 ECTS)
 • Karrierelæring (5 ECTS)
 • Karrierevejledning af voksne (10 ECTS)
 • Karrievejledning og bæredygtighed (5 ECTS)
 • Kollektive vejledningsformer (10 ECTS)
 • Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge (10 ECTS)
 • Mentorskaber og mentorordninger (5 ECTS)
 • Særlige vejledningsbehov (10 ECTS)
 • Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer (10 ECTS)
 • Vejledning i uddannelsesinstitutioner (10 ECTS)
 • Vejledning og digitale medier (5 ECTS)

Blandt de valgfrie moduler skal du vælge moduler svarende til 15 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet, hvis det har din interesse.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. januar 2025
24. marts 2025
Kundeindsigter, trends og tendenser Dagundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje