Diplomuddannelsen til Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Diplomuddannelse

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Uddannelsen giver dig færdigheder i at vejlede personer om uddannelse og om valg af erhverv ud fra deres egne forudsætninger og egenskaber.

Fakta

Navn:
Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Andre betegnelser
DUEK
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 49 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får også viden om de samfundsmæssige udviklinger, som har betydning for vejledningen, fx strukturændringer på arbejdsmarkedet. I undervisningen gennemgås forskellige vejledningsteorier og -metoder.

Uddannelsen henvender sig til uddannelses- og erhvervsvejledere. Du kan også have arbejde som voksenunderviser, sygeplejerske eller socialrådgiver.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du viden om valgprocesser og de teorier og metoder, der gør sig gældende i uddannelses- og erhvervsvejledningen af forskellige målgrupper.

Du lærer at analysere og vurdere forskellige vejledningsstrategier og metoder og får viden om væsentlige træk i samfundsudviklingen, som har betydning for vejledning om uddannelse og erhverv.

En samlet uddannelse omfatter obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsning, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Mentorkursus for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler

VIA University College tilbyder i samarbejde med Folkehøjskolernes Forening i DK et særligt tilrettelagt forløb for medarbejdere på højskoler og frie fagskoler.

Læs om forløbet på Højskolernes hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder følgende obligatoriske moduler:

 • Vejledning og individ
 • Vejledning og samfund
 • Vejledning og vejleder

Hvert af de obligatoriske moduler har et omfang af 10 ECTS.

Valgfrie moduler er:

 • Innovation i vejledningsmiljøer (5 ECTS)
 • Interkulturel vejledning (5 ECTS)
 • Karrierelæring (5 ECTS)
 • Karrierevejledning af voksne (10 ECTS)
 • Kollektive vejledningsformer (10 ECTS)
 • Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge (10 ECTS)
 • Mentorskaber og mentorordninger (5 ECTS)
 • Særlige vejledningsbehov (10 ECTS)
 • Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer (10 ECTS)
 • Vejledning i uddannelsesinstitutioner (10 ECTS)
 • Vejledning og digitale medier (5 ECTS)

Blandt de valgfrie moduler skal du vælge moduler op til et omfang af 15 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 49 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. august 2021
9. december 2021
Vejledning og samfund Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2021
10. december 2021
Særlige vejledningsbehov Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
12. januar 2022
Afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
23. august 2021
21. januar 2022
Afgangsprojekt DUEK 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Kollektive vejledningsformer 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Særlige vejledningsbehov 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Vejledning og individ 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
21. januar 2022
Vejledning og samfund 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. august 2021
13. december 2021
Vejledning og vejleder Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
21. januar 2022
Vejledning og vejleder 0221 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2021
7. december 2021
Vejledning og individ Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2021
17. december 2021
Afgangsprojekt - Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
25. august 2021
15. december 2021
Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2021
31. januar 2022
Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående Dagundervisning 4
*
26. august 2021
16. december 2021
Vejledning og samfund Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. august 2021
31. januar 2022
Kollektive vejledningsformer Dagundervisning 4
*
30. august 2021
17. december 2021
Mentorskaber og mentorordninger Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2021
17. december 2021
Vejledning og vejleder Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. august 2021
31. januar 2022
Vejledning og vejleder - mandag dagshold Dagundervisning 4
*
31. august 2021
17. december 2021
Innovation i vejledningsmiljøer Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2021
17. december 2021
Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2021
31. januar 2022
Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer Dagundervisning 4
*
31. august 2021
14. december 2021
Vejledning og individ Dagundervisning 9000 Aalborg
*
31. august 2021
17. december 2021
Vejledning og individ Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. august 2021
31. januar 2022
Vejledning og samfund Dagundervisning 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Afgangsprojekt, DUEK Fleksibel undervisning 4
*
1. september 2021
17. december 2021
Interkulturel vejledning Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2021
31. januar 2022
Karrierelæring Dagundervisning 4
*
1. september 2021
31. januar 2022
Vejledning og individ Dagundervisning 4
*
1. september 2021
17. december 2021
Vejledning og samfund Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. september 2021
31. januar 2022
Vejledning og vejleder - torsdag aftenhold Aftenundervisning 4
*
2. september 2021
31. januar 2022
Interkulturel vejledning Dagundervisning 4
*
2. september 2021
17. december 2021
Karrierelæring Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. september 2021
17. december 2021
Valg og valgprocesser - teorier og praksisformer Dagundervisning 6000 Kolding
*
2. september 2021
31. januar 2022
Vejledning og samfund - Blended learning Fjernundervisning 3
*
8. september 2021
17. december 2021
Vejledning og individ - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
8. september 2021
17. december 2021
Vejledning og samfund - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
8. september 2021
17. december 2021
Vejledning og vejleder - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2021
13. december 2021
Interkulturel Vejledning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. oktober 2021
15. december 2021
Karrierelæring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
18. januar 2022
22. juni 2022
Afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og vejleder Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2022
17. juni 2022
Karrierevejledning af voksne Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og individ - digital Fjernundervisning 6000 Kolding
*
25. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og samfund Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2022
17. juni 2022
Særlige vejledningsbehov Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og digitale medier Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og individ Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. januar 2022
17. juni 2022
Kollektive vejledningsformer Dagundervisning 6000 Kolding
*
27. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning i uddannelsesinstitutioner Dagundervisning 6000 Kolding
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Afgangsprojekt DUEK 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og individ 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og samfund 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
30. juni 2022
Vejledning og vejleder Dagundervisning 4
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vejledning og vejleder 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Mentorskaber og mentorordninger Dagundervisning 4
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og digitale medier Dagundervisning 4
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og samfund - onsdag aftenhold Aftenundervisning 4
*
1. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og samfund - tirsdag dagshold Dagundervisning 4
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Karrierevejledning af voksne Aftenundervisning 4
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og individ Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Særlige vejledningsbehov Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
30. juni 2022
Vejledning og vejleder - Blended Fjernundervisning 3
*
22. august 2022
11. januar 2023
Afgangsprojekt Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2022
16. december 2022
Vejledning og individ - digital Fjernundervisning 6000 Kolding

Uddannelsens veje