job og arbejdsmarkedet i Danmark

Vejledning

Her findes job med vejledning af elever, uddannelsessøgende og andre, der vil tilegne sig ny viden og kunnen.

Vejledere i uddannelse og erhverv, skolevejledere, studievejledere mv. ansættes inden for undervisningssektoren og i skolesystemet. Hertil hører også coach, selvom de ofte er selvstændige eller kan være ansat i virksomheders personaleafdelinger.

Inden for offentlig administration ansættes jobkonsulenter, beskæftigelseskonsulenter o.l.

I A-kasser samt faglige organisationer og foreninger arbejder sagsbehandlere, uddannelseskonsulenter mv.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.