jobkonsulent
Job

Jobkonsulent

En jobkonsulent rådgiver og vejleder jobsøgende og hjælper dem med at finde et arbejde, der passer til deres kvalifikationer.

Fakta

Arbejdssteder:
Jobcentre, A-kasser, Andre aktører
Stillingsbetegnelser:
Jobkonsulent

Samtidig har du som jobkonsulent kontakt med virksomheder, der søger ny arbejdskraft. Som jobkonsulent skal du have et stort overblik over jobmarkedet og kendskab til forskellige uddannelses- og karrieremuligheder. Du skal desuden have lyst og evne til at sætte dig ind i et andet menneskes situation og ikke være bange for at have personlig kontakt med vedkommende.

Jobkonsulenter arbejder typisk i jobcentre, i kommunale beskæftigelsescentre, i a-kasser og hos andre aktører.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af jobkonsulent
Jobkonsulent - En del administrativt arbejde handler om sagsbehandling og indsamling af ny viden.

For en jobkonsulent er de centrale arbejdsopgaver at formidle job til arbejdssøgende og at hjælpe virksomheder med at få den rette arbejdskraft.

Jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser får som regel kendskab til de jobsøgende ved at indkalde dem til samtale, som ikke umiddelbart selv finder et job. Under samtalen noterer de oplysninger om kvalifikationer og erhvervsønsker og danner sig samtidig et indtryk af den jobsøgendes personlige, sociale og helbredsmæssige forhold.

Hvis der er tilmeldt ledige stillinger, fx på Jobnet eller andre jobbaser, der svarer til den jobsøgendes ønsker, kvalifikationer og øvrige forhold, hjælper du som jobkonsulent med at formidle kontakten mellem den jobsøgende og virksomheden. Kan der ikke formidles et arbejde, orienterer du den jobsøgende om mulighederne for at få uddannelse eller blive omskolet.

Jobkonsulenten kan også vejlede om uddannelses- og jobtræningsmuligheder og finde jobtræningspladser. Desuden afholder jobkonsulenterne informationsmøder for ledige.

Som jobkonsulent besøger du lokalområdets virksomheder for at afdække deres behov og forventninger til fremtiden og for at informere om arbejdsmarkedslovgivningens muligheder.

Får du herunder kendskab til fx udvidelser eller nyetablering af en virksomhed, undersøger du, hvilke kvalifikationer der bliver brug for. Det giver mulighed for at formidle den nødvendige arbejdskraft, eventuelt ved først at oprette relevante kurser på områdets uddannelsesinstitutioner.

Uddannelse

Der er ingen uddannelse, der i sig selv fører til jobbet. Der lægges vægt på kendskab til arbejdsmarkedsforhold- og -lovgivning samt tidligere erfaring med fx undervisning, rådgivning, vejledning eller tilsvarende.

En del er uddannede som socialrådgivere eller socialformidlere. Også andre mellemlange, lange og erhvervsfaglige uddannelser suppleret med relevant erhvervserfaring og evt. diplomuddannelsen Beskæftigelse kan føre til jobbet.

Arbejdsplads

Jobkonsulenter er primært ansat i jobcentrene, i de kommunale beskæftigelsesafdelinger og i a-kasserne. Der findes 98 jobcentre og 26 a-kasser spredt over hele landet. Se mere om Offentlig administration.

Jobkonsulenter arbejder også hos andre aktører, som er private virksomheder, der løser beskæftigelsesopgaver. Se mere om Arbejdsformidling.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Jobkonsulent, A-Kasse konsulent37.108 kr.34.934 kr.42.090 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.