Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere indgangsvinkler.

Du får bl.a. kendskab til de love og regler samt metoder og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse.

En samlet uddannelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS), hvor du bl.a. får viden om kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt kendskab til relevant forskning samt evaluering og validering af viden.
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling samt relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik.
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedsmodeller, organisationsteori, moderniseringsprocesser samt redskaber til arbejdsmarkedsovervågning.

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge to, er:

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen
 • Projektstyring
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe nyuddannede har eller har fået beskæftigelse på kommunale jobcentre samt i organisationer (faglige sammenslutninger, fagforeninger samt erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer).

Andre er beskæftiget inden for Offentlig administration samt i daginstitutionssektoren.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
21. oktober 2019
31. januar 2020
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 5230 Odense M
*
21. oktober 2019
31. januar 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 5230 Odense M
*
23. oktober 2019
29. januar 2020
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
24. oktober 2019
30. januar 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og øko. grundlag Dagundervisning 2200 København N
*
28. oktober 2019
20. december 2019
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 54 Dagundervisning 2200 København N
*
12. november 2019
23. januar 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 32 Dagundervisning 2200 København N
*
25. november 2019
24. januar 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 55 Dagundervisning 2200 København N
*
8. januar 2020
24. juni 2020
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
9. januar 2020
12. marts 2020
Beskæftigelse og organisation Dagundervisning 2200 København N
*
9. januar 2020
18. juni 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. januar 2020
3. april 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 33 Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2020
26. marts 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 56 Dagundervisning 2200 København N
*
16. januar 2020
23. april 2020
Beskæftigelsesindsats. retlige og økonomiske grund Dagundervisning 2200 København N
*
22. januar 2020
26. marts 2020
Kommunikation, motivation og vejledning i besk Dagundervisning 2200 København N
*
23. januar 2020
26. marts 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
27. januar 2020
8. juni 2020
Afgangsprojekt, ID 7041 Dagundervisning 4700 Næstved
*
29. januar 2020
20. maj 2020
Koordinering og samarb. i besk. inds., ID 7040 Dagundervisning 4700 Næstved
*
30. januar 2020
20. maj 2020
Beskæftigelse og organisation, ID 7037 Dagundervisning 4700 Næstved
*
3. februar 2020
17. juni 2020
Beskæftigelse og organisation Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
4. februar 2020
17. juni 2020
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
4. februar 2020
20. maj 2020
Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsats 8200 Aarhus N
*
5. februar 2020
22. april 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 57 Dagundervisning 2200 København N
*
5. februar 2020
17. juni 2020
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
5. februar 2020
20. maj 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. februar 2020
27. maj 2020
Komm., motivation og vejl. i beskæftigelsesinds. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
18. februar 2020
14. maj 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 34 Dagundervisning 2200 København N
*
26. februar 2020
20. maj 2020
Beskæftigelse og samfund, ID 7038 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
18. marts 2020
16. juni 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 35 Dagundervisning 2200 København N
*
23. marts 2020
17. juni 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 58 Dagundervisning 2200 København N
*
26. marts 2020
14. maj 2020
Beskæftigelse og samfund Dagundervisning 2200 København N
*
22. april 2020
24. juni 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 59 Dagundervisning 2200 København N
*
27. april 2020
30. juni 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 36 Dagundervisning 2200 København N
*
20. august 2020
11. januar 2021
Afgangsprojekt, ID 7045 Dagundervisning 4700 Næstved
*
25. august 2020
11. december 2020
Virksomhedssam. i beskæf.indsatsen, ID 7044 Dagundervisning 4700 Næstved
*
26. august 2020
10. december 2020
Videnskabsteori og metode, ID 7042 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2020
11. december 2020
Mentor i beskæftigelsesindsatsen, ID 7043 Dagundervisning 4700 Næstved
*
14. september 2020
17. december 2020
Beskæftigelse og Samfund Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
14. september 2020
17. december 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. september 2020
17. december 2020
Sygefravær Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
22. september 2020
15. december 2020
Kommunikation, motivation og vejledning i besk Dagundervisning 2200 København N
*
23. september 2020
16. december 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N

Mulige job

Uddannelsens veje