Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere indgangsvinkler.

Du får bl.a. kendskab til de love og regler samt metoder og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse.

En samlet uddannelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS), hvor du bl.a. får viden om kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt kendskab til relevant forskning samt evaluering og validering af viden.
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling samt relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik.
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedsmodeller, organisationsteori, moderniseringsprocesser samt redskaber til arbejdsmarkedsovervågning.

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge to, er:

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen
 • Projektstyring
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe nyuddannede har eller har fået beskæftigelse på kommunale jobcentre samt i organisationer (faglige sammenslutninger, fagforeninger samt erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer).

Kategorien Andre dækker over få personers beskæftigelse i syv brancher, herunder Forsikring og pension samt Voksenundervisning.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. august 2018
11. januar 2019
Afgangsprojekt, ID 5849 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2018
11. december 2018
Beskæftigelse og samfund, ID 5805 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. august 2018
7. december 2018
Komm.motiv. og vejled.i beskæftig.indsat, ID 5847 Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
20. august 2018
11. december 2018
Virksomhedssamarbejde i beskæf.indsats - ID 6184 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2018
10. januar 2019
Diplom i Beskæftigelse afgangsprojekt Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
14. december 2018
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. august 2018
12. december 2018
Mentor i beskæftigelsesindsatsen, ID 5806 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
22. august 2018
31. oktober 2018
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 21 Dagundervisning 2200 København N
*
29. august 2018
31. januar 2019
Afgangsprojekt i beskæftigelse E18 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. august 2018
13. december 2018
Komm., motivation og vejl. i beskæftigelsesinds. Dagundervisning 9800 Hjørring
*
1. september 2018
22. december 2018
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2018
21. december 2018
Kommunikation, motivation og vejledning i beskæft. Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2018
22. december 2018
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. september 2018
21. december 2018
Videnskabsteori og metode, efterår 2018 Dagundervisning 5230 Odense M
*
3. september 2018
11. december 2018
Virksomhedssamarbejde i besk. indsatsen, ID 6432 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
4. september 2018
11. januar 2019
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
5. september 2018
6. november 2018
Beskæftigelse og samfund - BIF del 2 - hold 44 Dagundervisning 2200 København N
*
5. september 2018
19. november 2018
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
10. september 2018
14. december 2018
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. september 2018
20. november 2018
Kommunikation, motivation og vejledning i besk Dagundervisning 2200 København N
*
11. september 2018
28. november 2018
Virksomhedssamarbejde i besk. inds. Thisted hold 1 Dagundervisning 7700 Thisted
*
11. september 2018
14. december 2018
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. september 2018
14. december 2018
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. september 2018
14. december 2018
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. september 2018
16. november 2018
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 22 Dagundervisning 2200 København N
*
13. september 2018
22. november 2018
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
13. september 2018
14. december 2018
Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
18. september 2018
20. december 2018
Kommunikation, motivation og vejl. Bornholm Dagundervisning 3700 Rønne
*
26. september 2018
13. december 2018
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
3. oktober 2018
14. december 2018
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 23 Dagundervisning 2200 København N
*
8. oktober 2018
12. december 2018
Beskæftigelse og samfund - BIF del 2 - hold 45 Dagundervisning 2200 København N
*
24. oktober 2018
6. februar 2019
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
16. januar 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
29. januar 2019
9. april 2019
Beskæftigelse og organisation, ID 5796 Dagundervisning 4700 Næstved
*
30. januar 2019
22. maj 2019
Virksomhedssam. i beskæf.indsatsen, ID 5808 Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. februar 2019
17. juni 2019
Beskæftigelse og Samfund Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
17. juni 2019
Beskæftigelse og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2019
7. maj 2019
Beskæftigelsesindsats. retlige og økonomiske grund Dagundervisning 2200 København N
*
6. februar 2019
17. juni 2019
Sygefravær Dagundervisning 6100 Haderslev
*
7. februar 2019
17. juni 2019
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Dagundervisning 6100 Haderslev
*
12. februar 2019
14. april 2019
Koordinering og samarbejde (projektstyring) Dagundervisning 2200 København N
*
25. februar 2019
21. maj 2019
Besk. inds.retlige og øk. grundlag, ID 6220 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. februar 2019
24. maj 2019
Kommunikation, motivation og vejledning i besk Dagundervisning 2200 København N
*
28. februar 2019
11. juni 2019
Sygefravær - ARBEJDSFASTHOLDELSE Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
21. juni 2019
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
10. april 2019
30. oktober 2019
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
26. august 2019
10. december 2019
Projektstyring, ID 5809 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2019
11. december 2019
Mentor i beskæftigelsesindsatsen, ID 5810 Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. september 2019
16. december 2019
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. september 2019
16. december 2019
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
13. september 2019
16. december 2019
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. september 2019
16. december 2019
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
14. september 2019
16. december 2019
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. september 2019
16. december 2019
Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6100 Haderslev

Mulige job

Uddannelsens veje

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser