Beskæftigelsesmedarbejder i dialog
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

På uddannelsen styrker du dine faglige og metodiske kompetencer, så du kan hjælpe ledige, sygemeldte og udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer hvordan beskæftigelsesindsatsen hænger sammen, fx arbejdsmarkedets organisering, beskæftigelsespolitik og lovgrundlag. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre og til andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen udbygger du din teoretiske viden, og i samarbejde med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere udvikler du din praksis.

Du bliver fagligt opdateret på en række område, fx arbejdsmarkedets udvikling og organisering, beskæftigelses- og erhvervspolitikken, teorier og metoder, der understøtter den lediges vej til arbejdsmarkedet, lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen og virksomhedernes organisation.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • to valgfri moduler (20 ECTS)
 • et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisningen

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Hele uddannelsen giver ret til titlen Diplom i beskæftigelse.

Den engelske betegnelse er Diploma of Employment.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS)
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag (10 ECTS)
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen  (10 ECTS)

Blandt de valgfri moduler skal du vælge to. 

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesstedet, hvis det har din interesse. 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (15 ECTS).

Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Mulige job

Uddannelsens veje