Beskæftigelsesmedarbejder i dialog
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

På uddannelsen styrker du dine faglige og metodiske kompetencer, så du kan hjælpe ledige, sygemeldte og udsatte borgere tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelsexx
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer hvordan beskæftigelsesindsatsen hænger sammen, fx arbejdsmarkedets organisering, beskæftigelsespolitik og lovgrundlag. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre og til andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen udbygger du din teoretiske viden og i samarbejde med kollegaer, ledere og samarbejdspartnere, udvikler du din praksis.

Du bliver fagligt opdateret på en række område, fx arbejdsmarkedets udvikling og organisering, beskæftigelses- og erhvervspolitikken og teorier og metoder, der understøtter den lediges vej til arbejdsmarkedet. Lovgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen er også en væsentlig del af undervisningen.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (25 ECTS)
 • 2 valgfrie moduler (20 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Hele uddannelsen giver ret til titlen Diplom i beskæftigelse.

Den engelske betegnelse er Diploma of Employment.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS)
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS)
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag (10 ECTS)
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)

Blandt de valgfrie moduler skal du vælge to. 

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Tal eventuelt med uddannelsesstedet om valg af relevante moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Mulige job

Uddannelsens veje