Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere indgangsvinkler.

Du får bl.a. kendskab til de love og regler samt metoder og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse.

En samlet uddannelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS), hvor du bl.a. får viden om kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt kendskab til relevant forskning samt evaluering og validering af viden.
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling samt relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik.
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedsmodeller, organisationsteori, moderniseringsprocesser samt redskaber til arbejdsmarkedsovervågning.

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge to, er:

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen
 • Projektstyring
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
19. januar 2021
26. maj 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2021
12. januar 2022
Afgangsprojekt i diplom i beskæftigelse Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
23. august 2021
21. december 2021
Virksomhedssamarb.i beskæftigelsesind- ID 8121 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. august 2021
21. december 2021
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatseb, ID 8055 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelse og organisation Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelse og Samfund Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Kommunikation, motivation og vejledning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
31. december 2021
Koordinering & samarb. beskæf. - ID 7837 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2021
15. december 2021
Mentor i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Sygefravær Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
7. september 2021
14. december 2021
Mentor i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
8. september 2021
27. januar 2022
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
8. september 2021
15. december 2021
Kommunikation, motivation og vejledning Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
13. september 2021
4. januar 2022
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
27. januar 2022
31. marts 2022
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen - ID 7956 Dagundervisning 4000 Roskilde

Mulige job

Uddannelsens veje