Diplomuddannelsen i beskæftigelse
Diplomuddannelse

Beskæftigelse

Uddannelsen har til formål at styrke kompetencerne hos de medarbejdere, som er involveret i at hjælpe ledige tilbage på arbejdsmarkedet.

Fakta

Navn:
Beskæftigelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 75.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får i løbet af uddannelsen bl.a. viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, videnskabsteori, strukturen i beskæftigelsessystemet, og i hvordan man indsamler data.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver viden om forholdet mellem arbejdsmarkedet og arbejdskraften ud fra flere indgangsvinkler.

Du får bl.a. kendskab til de love og regler samt metoder og værktøjer, der er vigtige parametre i arbejdet med at visitere og vejlede mennesker, der er ledige, tilbage i beskæftigelse.

En samlet uddannelse består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler samt et afgangsprojekt.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

 • Videnskabsteori og metode (10 ECTS), hvor du bl.a. får viden om kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder samt kendskab til relevant forskning samt evaluering og validering af viden.
 • Beskæftigelse og samfund (5 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedets historiske udvikling, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling samt relationen mellem beskæftigelses- og socialpolitik.
 • Beskæftigelse og organisation (10 ECTS), der bl.a. giver viden om arbejdsmarkedsmodeller, organisationsteori, moderniseringsprocesser samt redskaber til arbejdsmarkedsovervågning.

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge to, er:

 • Beskæftigelsesindsatsens retslige og økonomiske grundlag
 • Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
 • Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen
 • Mentor i beskæftigelsesindsatsen
 • Projektstyring
 • Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • Sygefravær
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
 • Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Valgmodulerne har hvert et omfang af 10 ECTS.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om dette.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 75.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Den største gruppe nyuddannede har eller har fået beskæftigelse på kommunale jobcentre samt i organisationer (faglige sammenslutninger, fagforeninger samt erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer).

Andre er beskæftiget inden for Offentlig administration samt i daginstitutionssektoren.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. august 2020
17. december 2020
Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsats 8200 Aarhus N
*
13. august 2020
15. december 2020
Komm., motivation og vejl. i beskæftigelsesinds. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. august 2020
10. december 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
17. august 2020
23. oktober 2020
Beskæftigelse og samfund - BIF Del 2 - Hold 58 Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2020
3. december 2020
Kommunikation, motivation og vejledning i besk Dagundervisning 2200 København N
*
17. august 2020
3. december 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
18. august 2020
28. oktober 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 37 Dagundervisning 2200 København N
*
20. august 2020
11. januar 2021
Afgangsprojekt, ID 7045 Dagundervisning 4700 Næstved
*
24. august 2020
15. januar 2021
Afgangsprojekt i diplom i beskæftigelse Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
24. august 2020
23. oktober 2020
Beskæftigelse og samfund del 2 hold 60 Dagundervisning 2200 København N
*
25. august 2020
11. december 2020
Virksomhedssam. i beskæf.indsatsen, ID 7044 Dagundervisning 4700 Næstved
*
26. august 2020
10. december 2020
Videnskabsteori og metode, ID 7042 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2020
11. december 2020
Mentor i beskæftigelsesindsatsen, ID 7043 Dagundervisning 4700 Næstved
*
27. august 2020
15. januar 2021
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2020
15. december 2020
Beskæftigelse og organisation 6100 Haderslev
*
1. september 2020
18. december 2020
Beskæftigelse og Samfund Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2020
15. december 2020
Beskæftigelse og Samfund 6100 Haderslev
*
1. september 2020
15. december 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... 6100 Haderslev
*
1. september 2020
18. december 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2020
15. december 2020
Kommunikation, motivation og vejledning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
15. december 2020
Mentor i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
1. september 2020
15. december 2020
Sygefravær 6100 Haderslev
*
1. september 2020
17. december 2020
Sygefravær Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2020
15. december 2020
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
1. september 2020
16. marts 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 7400 Herning
*
2. september 2020
20. november 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 38 Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2020
26. januar 2021
Afgangsprojekt i beskæftigelse Dagundervisning 2200 København N
*
10. september 2020
26. november 2020
Videnskabsteori og metode Dagundervisning 2200 København N
*
14. september 2020
18. december 2020
Beskæftigelse og Samfund Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. september 2020
18. december 2020
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
15. september 2020
12. december 2020
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 2200 København N
*
16. september 2020
6. januar 2021
Særlige målgrupper Dagundervisning 4700 Næstved
*
16. september 2020
6. januar 2021
Særlige målgrupper Dagundervisning 2200 København N
*
18. september 2020
13. januar 2021
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
21. september 2020
12. december 2020
Beskæftigelse og samfund del 2 hold 61 Dagundervisning 2200 København N
*
30. september 2020
11. december 2020
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 39 Dagundervisning 2200 København N
*
20. oktober 2020
8. december 2020
Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen ID 7412 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. oktober 2020
13. januar 2021
Beskæftigelse og samfund del 2 hold 62 Dagundervisning 2200 København N
*
16. november 2020
13. januar 2021
Beskæftigelse og samfund del 2 hold 63 Dagundervisning 2200 København N
*
2. december 2020
5. marts 2021
Beskæftigelse og organisation - BIF del 1 hold 40 Dagundervisning 2200 København N
*
12. januar 2021
9. juni 2021
Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsats 8200 Aarhus N
*
14. januar 2021
2. juni 2021
Komm., motivation og vejl. i beskæftigelsesinds. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. januar 2021
21. juni 2021
Afgangsprojekt i diplom i beskæftigelse Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Beskæftigelse og organisation 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
18. juni 2021
Beskæftigelse og organisation Fjernundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Beskæftigelse og Samfund 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Kommunikation, motivation og vejledning 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Mentor i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Sygefravær 6100 Haderslev
*
1. februar 2021
20. juni 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
8. februar 2021
18. juni 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
9. februar 2021
18. juni 2021
Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsats 6705 Esbjerg Ø
*
10. februar 2021
18. juni 2021
Beskæftigelse og organisation Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
23. august 2021
12. januar 2022
Afgangsprojekt i diplom i beskæftigelse Dagundervisning 6705 Esbjerg Ø
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelse og organisation 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelse og Samfund 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Beskæftigelsesindsatsens retlige og økonomiske.... 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Kommunikation, motivation og vejledning 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Mentor i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Sygefravær 6100 Haderslev
*
1. september 2021
15. december 2021
Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen 6100 Haderslev

Mulige job

Uddannelsens veje