Master i vejledning
Masteruddannelse

Master i professionel vejledning

På uddannelsen får du redskaber til at sætte din egen praksis i teoretisk perspektiv, og du bliver i stand til at formidle viden om vejledning i din profession og i samfundet.

Fakta

Navn:
Master i professionel vejledning
Andre betegnelser:
Master i vejledning
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca.111.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du tilegner dig teorier og metoder til professionel vejledning, som du anvender på uddannelsens praktiske moduler om vejledningssamtale og aktionslæring.

Uddannelsen henvender sig til vejledere på tværs af professioner og til personer, der har ansvar for evaluering, udvikling og ledelse af vejledningsopgaver. Du kan fx arbejde som uddannelsesvejleder, klinisk vejleder, studievejleder eller som karrierevejleder i fagforeninger eller konsulenthuse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Med en master i professionel vejledning bliver du klædt på til at varetage vejledningsopgaver i uddannelses- og arbejdsliv.

På uddannelsen møder du vejledere på tværs af professioner og får mulighed for at bringe din egen erfaring og viden i spil.

Du bruger de teorier og metoder, du lærer, til at undersøge og udvikle din egen praksis.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre fagmoduler (35 ECTS)
 • Typisk to valgfag (10 ECTS)
 • Et masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter, vejledning og studiegruppearbejde.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Titel

En hel masteruddannsle giver titlen Master i vejledning.

Den engelske betegnelser er Master of Guidance.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage modul 1 - 3 som enkeltmoduler eller som del af en fleksibel master.

Uddannelsen har i 2020 fået ny studieordning. Hvis du er startet på uddannelsen og vil færdiggøre den efter gammel ordning, skal du kontakte Aarhus Universitet.

Find mere information på DPU's hjemmeside.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre.

1. semester

Modul 1: Teorier og metoder i professionel vejledning (15 ECTS)

Modulet giver grundlæggende viden om uddannelse-, erhvervs-, karriere- og professionsvejledning som fagligt felt.

Du får bl.a. forudsætninger for at

 • vælge og anvende teorier og metoder til at analysere praktiske problemstillinger inden for vejledning
 • identificere den forskningsbaserede viden, der er relevant for din praksis
 • formidle etiske overvejelser og professionsforståelse

2. semester

Modul 2: Vejledningssamtalen i praksis (10 ECTS)

Modulet handler om at undersøge konkrete vejledningsprocesser, fx samtaler, der foregår face to face, pr. telefon eller online, individuelt eller kollektivt.

Det giver dig indsigt i de betingelser og dilemmaer, der præger vejledningssamtalen i en institutionel kontekst.

Du får bl.a. viden til at

 • analysere, vurdere og udvikle vejledningssamtalen
 • formidle din faglige indsigt
 • tage ansvar for samarbejdet med andre professionelle og for din egen faglige udvikling

Valgfag

På 2. semester vælger du typisk valgfag svarende til 5 ECTS.

3. semester

Modul 3: Aktionslæring i professionel vejledning (10 ECTS)

Modulet handler om interventioner, dvs. indgriben, i vejledningspraksis. Du arbejder i såkaldte forskningscirkler, hvor der er fokus på deltagernes projekter og på din egen udvikling i og af egen praksis.

Du kommer fx til at arbejde med interventioner i forbindelse med:

 • Vejledningspraksis
 • Samarbejde med andre fagprofessionelle
 • Vejledningens organisering
 • Kommunikation om problemstillinger i vejledning

Valgfag

På 3. semester vælger du typisk valgfag svarende til 5 ECTS.

4 semester

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

I det afsluttende masterprojekt arbejder du med en selvvalgt problemstilling. Du kan fx inddrage empiriske data fra egne undersøgelser.

Valgfag (10 ECTS)

Hvis du tager en hel master i professionel vejledning, følger du samlet valgfag svarende til 10 ECTS.

Valgfagene skifter fra semester til semester.

Få en oversigt over valgfag på DPU's hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • Relevant professionsbacheloruddannelse
 • Relevant mellemlang videregående uddannelse
 • Relevant diplomuddannelse

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den indeholder væsentlige elementer af pædagogisk, sociologisk, filosofisk eller psykologisk teori.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Færdigheder i engelsk, norsk og svensk

Du skal være i stand til at læse faglitteratur på engelsk og i begrænset omfang på norsk og svensk. Derudover kan enkelte dele af undervisningen foregå på engelsk.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 111.500 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i professionel vejledning kan du arbejde med vejledning eller andre opgaver og projekter inden for uddannelses- og karrierevejledning samt faglig vejledning i forskellige professioner.

Afhængigt af din professionelle baggrund kan du have beskæftigelse i sundhedssektoren, socialvæsenet eller uddannelsessystemet.

Du kan fx arbejde i

 • Vejledningscentre
 • Fagforeninger og a-kasser
 • Konsulenthuse, vikarbureauer og private virksomheder
 • Regioner, kommuner og jobcentre
 • Uddannelsesinstitutioner som erhvervsskoler og gymnasier, erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter
 • Politiet og kriminalforsorgen

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. august 2026
Master i professionel vejledning, hele uddannelsen Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i professionel vejledning, modul 1 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Master i professionel vejledning, modul 3 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. september 2024
31. januar 2025
Valgfag: Design af kvalitative undersøgelser Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse