bacheloruddannelse i Organisatorisk læring
Bacheloruddannelse

Organisatorisk læring

Uddannelsen giver indsigt i teorier, metoder og praksis inden for organisatorisk læring samt i organisationsteori, læringsteori, innovationsteori og sociologi.

Fakta

Navn:
Organisatorisk læring
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om forandringsledelse, videndeling og læringsøkonomi samt om, hvordan teknologi, læring og viden kan anvendes til udvikling af organisationer.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil typisk have jobmuligheder i såvel private som offentlige virksomheder eller organisationer som fx udviklingskonsulent, jobkonsulent eller rekrutteringskonsulent.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På bacheloruddannelsen lærer du at styre udviklingsorienterede projektforløb og opgaver inden for organisatorisk læring.

Du lærer også at bruge samfundsvidenskabelige undersøgelses- og analysemetoder i arbejdet med at undersøge, dokumentere og evaluere behovet for og resultater af læring og videnbaseret udvikling i virksomheder og organisationer.

Områder

Du vil bl.a. få undervisning i:

 • Organisation og samfund
 • Organisationsteori og organisatorisk læring
 • Læringsteori og læringsmetoder
 • Læringsøkonomi
 • Viden, innovation og samfund
 • Undersøgelses- og analysemetoder

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde, der ofte vil foregå i grupper.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i organisatorisk læring kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for private og offentlige virksomheder eller organisationer, hvor der er behov for læring og forandringsprocesser.

Du vil typisk kunne arbejde som udviklingskonsulent, jobkonsulent, rekrutteringskonsulent, arbejdsmiljøkonsulent eller kvalitetsmedarbejder.

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information