foto af administrationsøkonomer
Erhvervsakademiuddannelse

Administrationsøkonom

På uddannelsen lærer du om dig selv som individ på arbejdsmarkedet, vores samfund, samarbejde og alle aspekter inden for det administrative område.

Fakta

Navn:
Administrationsøkonom
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen kvalificerer dig til at kunne planlægge og koordinere administrative opgaver og implementere administrative løsninger. 

Du lærer samtidigt, hvordan du interagerer professionelt med borgere, kunder og samarbejdspartnere.

Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner i både offentlige institutioner og private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer fx at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation, organisationskultur, ESG-rapportering og HR.

Fagområder

Uddannelsen består overordnet af to fagområder:

 • Individ og samfund: Du beskæftiger dig med teorier og praksis i forhold til samfund, organisation og individets rolle på arbejdsmarkedet. Der er fokus på juridiske aspekter, samfundsøkonomi, samspil mellem individ og organisation samt kommunikation
 • Administration og samarbejde: Du lærer om private og offentlige virksomheders udvikling, planlægning og koordinering af opgaver og implementering af løsninger. Der er fokus på den tredobbelte bundlinje, databehandling, service-design og formidling

Du får en tværgående forståelse for administrative funktioner i private virksomheder og den offentlige sektor.

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til titlen administrationsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Administrative Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, online undervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, projektarbejde, praktik og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Kontoruddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen til administrationsøkonom foregår i:

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)3.7AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)IO 
Horsens (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du fx arbejde inden for HR og personaleudvikling, bæredygtighed og afrapportering, projektledelse og -styring, sagsbehandling samt kvalitetssikring og personalestyring i både private og offentlige virksomheder.

Mere uddannelse

Der er forskellige muligheder for mere uddannelse: 

Vær opmærksom på, at du ud over din meritgivende uddannelse, også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen. 

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information