foto af administrationsøkonomer
Erhvervsakademiuddannelse

Administrationsøkonom

På uddannelsen lærer du om, hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Fakta

Navn:
Administrationsøkonom
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

En administrationsøkonom fungerer i samspil med det politiske og civile samfund, og du får derfor en grundig indføring i nationale og internationale samfundsforhold. Du lærer også om den juridiske side af en forvaltning.

Som færdiguddannet kan du varetage forskellige administrative funktioner på mellemlederniveau, både i offentlige og private virksomheder og organisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og du lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur.

Emneområder

Du får undervisning inden for 5 emneområder:

 • Samfundsforhold samt internationalt og nationalt samspil
 • Organisation, herunder systemet og en organisations kultur og interne samarbejde
 • Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning, projektarbejde, kvalitetssikring, kommunikation m.m.
 • Jura, herunder forvaltningsret, aftaleret og personalejura
 • Økonomi, herunder samfundsøkonomi og økonomistyring

Du får en tværgående forståelse for administrative funktioner, både i private virksomheder og i den private sektor.

Der er mulighed for valgfag. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen administrationsøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Administrative Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, online undervisning, forelæsninger, gruppearbejde, øvelser, projektarbejde, praktik og opgaver. Der arbejdes både individuelt og i grupper.

Praktik

I løbet af uddannelsen er der praktikophold.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Kontoruddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens, København, Køge og Viborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)3,1AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Køge (Sommerstart)2.3AO
Erhvervsakademi Dania  
Viborg (Sommerstart)2,6AO
Horsens (Sommerstart)5,7AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du komme til at arbejde med administration, sagsbehandling, udvikling, kvalitetssikring og personalestyring i både private og offentlige virksomheder og organisationer. 

Mere uddannelse

Der er forskellige muligheder for mere uddannelse: 

Vær opmærksom på, at du udover din meritgivende uddannelse, også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen. 

Love og regler

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i administration (administrationsøkonom AK). Nr. 696 af 3. juli 2009.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information