job og arbejdsmarkedet i Danmark

Kontor- og sekretærarbejde

Kontorarbejde er det grundlæggende administrative arbejde i enhver privat eller offentlig virksomhed.

Kontorfunktionærer udfører i alle typer af virksomheder og i alle brancher de administrative funktioner. Sekretærer er kontorfunktionærer, der kan udføre dele af sagsbehandling, fx advokatsekretærer for advokaterne eller lægesekretærer for lægen.

I nogle virksomheder er kontorarbejdet ikke bare en administrativ hjælpefunktion, men virksomhedens kerneydelse. Det gælder fx inden for juridisk bistand, revision og virksomhedsrådgivning, fast ejendom samt organisationer og foreninger.

Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice består af virksomheder, der udfører kontor- og sekretæropgaver for andre virksomheder.

En assistent i en kommune eller i staten kan også udføre sagsbehandling inden for offentlig forvaltning og arbejdsformidling.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.