Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Erhvervsret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Faget giver dig kompetencer til at arbejde med juridiske problemstillinger i både danske og internationale virksomheder.

Fakta

Navn:
Erhvervsret
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 9.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig med emner som retskilder og procesret, virksomhedsformer, kontrakter, markedsføringsret, erstatningsansvar og konkurs. 

Modulet er obligatorisk på akademiuddannelsen i skatter og afgifter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver erhvervsjuridisk viden og forståelse, så du kan håndtere forskellige erhvervsjuridiske problemstillinger. Du kan fx deltage i kontraktforhandlinger, være med til at forebygge juridiske konflikter og vurdere, hvornår der skal hentes yderligere juridisk bistand.

Du kan beskæftige dig med emner som:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet - nationalt og internationalt
 • E-handel
 • Markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring - pant, kaution og ejendomsforhold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Erhvervsret er obligatorisk på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og valgfrit på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 9.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. oktober 2020
5. januar 2021
erhvervsret Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. oktober 2020
5. januar 2021
Erhvervsret Dagundervisning 5000 Odense C
*
21. oktober 2020
5. januar 2021
Erhvervsret Aftenundervisning 6000 Kolding
*
9. november 2020
5. januar 2021
Erhversret Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
25. februar 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 1366 København K
*
25. februar 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 1119 København K
*
25. februar 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 1366 København K
*
1. marts 2021
11. juni 2021
Erhvervsret - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
7. april 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. april 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 5000 Odense C
*
20. april 2021
8. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
26. april 2021
10. juni 2021
Erhvervsret Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. april 2021
10. juni 2021
Erhvervsret - ledige Dagundervisning 6000 Kolding
*
26. april 2021
10. juni 2021
Erhvervsret - ledige Dagundervisning 6000 Kolding
*
20. april 2022
7. juni 2022
Erhvervsret Esbjerg Dagundervisning 6700 Esbjerg