Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Erhvervsret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Faget giver dig kompetencer til at arbejde med juridiske problemstillinger i både danske og internationale virksomheder.

Fakta

Navn:
Erhvervsret
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 9.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Du beskæftiger dig med emner som retskilder og procesret, virksomhedsformer, kontrakter, markedsføringsret, erstatningsansvar og konkurs. 

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver erhvervsjuridisk viden og forståelse, så du kan håndtere forskellige erhvervsjuridiske problemstillinger. Du lærer at deltage i kontraktforhandlinger, at forebygge juridiske konflikter og at vurdere, hvornår der skal hentes yderligere juridisk bistand.

Emner i undervisningen:

 • Retskilder, domstolssystemet og procesret
 • Aftaleret
 • Køberet - nationalt og internationalt
 • E-handel
 • Markedsførings- og konkurrenceret
 • Erstatning og forsikring
 • Ansættelsesret
 • Kreditsikring - pant, kaution og ejendomsforhold
 • Insolvensret
 • Virksomhedsformer og hæftelse

Undervisningen

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Erhvervsret er obligatorisk på akademiuddannelsen i skatter og afgifter og valgfrit på akademiuddannelsen i international handel og markedsføring, men kan evt. også indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 9.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. oktober 2022
21. december 2022
erhvervsret Dalum Landbrugsskole Dagundervisning 6000 Kolding
*
25. oktober 2022
15. december 2022
Moms og afgiftsret - Seges Dagundervisning 7500 Holstebro
*
10. januar 2023
10. januar 2023
Erhvervsret Dagundervisning 7500 Holstebro
*
23. februar 2023
30. juni 2023
Strategisk salg og Key Account Aftenundervisning 7000 Fredericia