Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Moms- og afgiftsret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Du får kendskab til momslovgivningen og viden om, hvordan momssystemet virker. Fx lærer du at opgøre moms og udfylde momsangivelse for en almindelig virksomhed.

Fakta

Navn:
Moms- og afgiftsret
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 9.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Faget er et valgfrit, skattefagligt modul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig viden om momslovens regnskabs- og fakturakrav, og du får kendskab til forskellige opgørelsesmetoder og –principper på momsområdet. Du lærer fx også om godtgørelse af energiafgifter.

Modulet indeholder emnerne:

  • Moms, hvor du bl.a. beskæftiger dig med momssystemet, registreringsregler, momsgrundlag og –fritagelse, regnskabskrav, momsfritagelse og moms ved international handel
  • Lønsumsafgift, der omhandler afgiftspligtige virksomheder og metoder til opgørelse af lønsumsafgift
  • Punktafgifter, herunder lovgrundlag, afgiftsgrundlag og varemodtagere
  • Godtgørelse af energiafgifter, hvor du beskæftiger dig med hovedprincipperne for godtgørelse og med rumvarme og komfortkøling samt elafgiftsloven

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Moms- og afgiftsret er et valgfrit, skattefagligt modul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 9.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
10. marts 2021
2. juni 2021
Moms- og afgiftsret Dagundervisning 5000 Odense C
*
23. september 2021
16. december 2021
Moms- og afgiftsret Dagundervisning 1