Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Toldret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Du får grundlæggende viden om told og lovgivning på toldområdet, både nationalt og i EU.

Fakta

Navn:
Toldret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fx beskæftiger du dig med emner som import- og eksportprocedurer, tarifering og toldfrihed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet ruster dig til at udføre de grundlæggende opgaver og procedurer inden for områder som toldværdi, oprindelse, toldpræference, rejsegodsregler og EU-handel.

Ikke mindst får du kompetencer til selv at vedligeholde din viden på området, fx i relation til import- og eksportprocedurer.

Modulet indeholder emner som:

 • Told- og handelspolitik
 • Lovgivning, Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Varebestemmelser
 • Tarifering
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumpningtold og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse
 • Import- og eksportprocedurer
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU-handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Toldret er et retningsspecifikt modul inden for retningen Told- og skatteret på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse