Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Toldret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Du får grundlæggende viden om told og lovgivning på toldområdet, både nationalt og i EU.

Fakta

Navn:
Toldret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 14.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Fx beskæftiger du dig med emner som import- og eksportprocedurer, tarifering og toldfrihed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet ruster dig til at udføre de grundlæggende opgaver og procedurer inden for områder som toldværdi, oprindelse, toldpræference, rejsegodsregler og EU-handel.

Ikke mindst får du kompetencer til selv at vedligeholde din viden på området, fx i relation til import- og eksportprocedurer.

Modulet indeholder emner som:

 • Told- og handelspolitik
 • Lovgivning, Danmark og EU
 • Grundlæggende procedurer
 • Varebestemmelser
 • Tarifering
 • Toldværdi
 • Oprindelse
 • Toldpræference
 • Antidumpningtold og udligningstold
 • Økonomiske procedurer
 • Definitiv og betinget toldfrihed
 • EU-forsendelse
 • Import- og eksportprocedurer
 • Toldgodtgørelse og toldlempelser
 • Rejsegodsregler
 • EU-handel, privat og erhverv
 • Overtrædelse og straf

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Toldret er et retningsspecifikt modul inden for retningen Told- og skatteret på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 14.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
22. august 2022
13. oktober 2022
Toldret Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. august 2023
12. oktober 2023
Toldret Dagundervisning 6000 Kolding