Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring
Kursus

Global økonomi (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)

Modulet giver blandt andet forståelse for centrale samfundsøkonomiske sammenhænge for en åben økonomi i en globaliseret verden.

Fakta

Navn:
Global økonomi (akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får kendskab til en række økonomiske emner og begreber eksempelvis penge- og valutamarkedet, konkurrenceevne, inflation, økonomiske konjunkturer prisdannelse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver en forståelse af samfundsøkonomiske sammenhænge, den globale markedsøkonomi og forholdet mellem nationale og globale samfundsforhold.

Du arbejder bl.a. med:

 • Økonomiske begreber, herunder samfundsøkonomiske mål og midler
 • Prisdannelse under forskellige markedsformer - herunder indgreb i prisdannelsen
 • Velfærdsbetragtninger og markedseffektivitet
 • Arbejdsmarkedet og løndannelsen
 • Handelsteori og handelspolitiske indgreb
 • Internationalt økonomisk samarbejde og globalisering
 • Penge- og valutamarkedet
 • Inflation og konkurrenceevne
 • Økonomiske konjunkturer og langsigtet økonomisk vækst

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Modulet afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring og på akademiuddannelsne i skatter og afgifter, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse