Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Kursus

Inddrivelsesret (akademiuddannelsen i skatter og afgifter)

Modulet introducerer dig til fogedordningen i Danmark, så du bl.a. forstår forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Fakta

Navn:
Inddrivelsesret
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om retskilder og metoder, der er relevante i forbindelse med tvangsinddrivelse af gæld.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kendskab til lovgivningen for inddrivelse af gæld til det offentlige.

Du får desuden viden om restanceforebyggelse og indsigt i fogedens beføjelser. Du lærer fx at vurdere, hvilke skridt til inddrivelse der skal tages i den enkelte sag.

Modulet indeholder emner som:

 • Fogedordningen
 • Udlægsforretningens forberedelse og gennemførelse
 • Udlægsforretningens afslutning og opfølgning
 • Modregning og indtrædelse
 • Afdragsordninger, lønindeholdelse og betalingsevneberegning
 • Klagebehandling
 • Henstand og eftergivelse
 • Forældelse
 • Restanceforebyggende arbejde

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Inddrivelsesret er et valgfrit, skattefagligt modul på akademiuddannelsen i skatter og afgifter, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse