Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Finansielle forretninger (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får kompetencer til at yde professionel finansiel rådgivning, både til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov og til erhvervskunder.

Fakta

Navn:
Finansielle forretninger
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 9.000 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Bank og realkredit på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du lærer bl.a. at opstille løsningsforslag på områder som kreditvurdering, bolig, bil, forsikring og pension. Du lærer også at give relevant finansiel rådgivning om investeringsprodukter og - i forhold til erhvervskunder - komme med løsninger på områder som regnskabsanalyse, drifts- og anlægsfinansiering samt finansielle og operationelle strategier.

Du vil få viden om emner som:

 • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
 • Lovgivning vedr. investeringsrådgivning og værdipapirhandel
 • Investeringsprodukter
 • Samfundsmæssige sammenhænge
 • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
 • Generationsskiftemodeller og processer ved virksomhedsoverdragelse
 • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning for finansielle produkter

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Finansielle forretninger er et retningsspecifikt modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 9.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2021
28. januar 2022
Finansielle forretninger Dagundervisning 4000 Roskilde
*
1. september 2021
28. januar 2022
Finansielle forretninger Dagundervisning 4700 Næstved