Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Bolighandel 2 (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

På modulet får du kendskab til love og regler for formidling af boligejendomme.

Fakta

Navn:
Bolighandel 2
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer bl.a. at markedsføre boligejendomme og arbejde med formidling af ejendommene inden for de rammer, som GDPR, god skik og branchens professionsansvar udgør.

Du lærer også om formidling af ejendomme, der er udlejet eller nødlidende, fx i tilfælde af tvangsauktion.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Du opnår færdigheder i at anvende centrale metoder og redskaber i praksis, som knytter sig til ejendomsmæglers opgaver.

På modulet lærer du at:

  • udarbejde planer for markedsføringsindsatsen for boligejendomme og vurdere, om virksomhedens markedsføring overholder gældende regler
  • rådgive kunden og informere kundens modpart om relevant lovgivning, der er relevant for den konkrete bolighandel
  • gennemføre salg for offentlige organisationer og lignende
  • gennemføre salg af udlejnings- og udlejede såvel som nødlidende ejendomme, herunder rådgive køber hhv. sælger og udarbejde lejekontrakter
  • opstille og beregne indfrielse af eksisterende lån i en bolighandel
  • anvende reglerne for GDPR i det daglige arbejde, herunder indhente fornødne tilladelser og formidle reglerne til kunderne

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Bolighandel 2 er et modul på uddannelsesforløbet for ejendomsmæglere på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse