Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Finansiel regulering og compliance (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at overholde lovgivning, regler og standarder, når du yder finansiel rådgivning - bl.a. ud fra viden om lovgivning i EU og Danmark.

Fakta

Navn:
Finansiel regulering og compliance - Den finansielle rådgiver i en ny regulatorisk virkelighed
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer bl.a. at vurdere, om reglerne for god rådgiveradfærd og investorbeskyttelse er overholdt i en specifik rådgivningssituation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig redskaber til at vurdere og rådgive om risikoen ved et konkret kundeengagement. Du får desuden kompetencer til selv at forebygge kriminalitet i relation til kunder og transaktioner i den daglige rådgivning.

Du lærer bl.a. at identificere indbetalinger og transaktioner, der kan give problemer i forhold til Anti Money Laundering. Desuden lærer du om Know Your Costumer-processer (KYC) og får færdigheder i at identificere kunder, der kan give problemer i forhold til KYC.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Finansiel regulering og compliance er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse