Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Ejendomshandel I (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får indsigt i ejendomsmæglerens ansvar og pligter, og du lærer at anvende de hovedlove og regler, der gælder i forbindelse med ejendomshandel og salg af boliger.

Fakta

Navn:
Ejendomshandel I
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 5.000 - 12.500 kr.SVU under visse forudsætninger

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig både teoretisk og praktisk viden om ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Du beskæftiger sig fx med:

  • Hovedlove og tilhørende bekendtgørelser inden for omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelse, erhvervelse og energimærkning
  • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer samt jura inden for forskellige typer af ejendom, fx almindelige ejerboliger, andelsboliger, blandede bolig- og erhvervsejendomme, nybyggeri mv.
  • Alternative muligheder for at anvende ejendomme og andelsboliger, fx nedlæggelse, sammenlægning mv.
  • Aktørernes professionsansvar, herunder regler for god skik
  • Skatteregler i ejertid og ved salg

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Ejendomshandel I er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 5.000 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. september 2021
31. december 2022
Ejendomshandel 1 Dagundervisning 4700 Næstved
*
21. september 2021
31. december 2022
Ejendomshandel 1 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. januar 2022
5. januar 2022
ejendomshandel 1, reeks Dagundervisning 7400 Herning