Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Ejendomshandel I (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får indsigt i ejendomsmæglerens ansvar og pligter, og du lærer at anvende de hovedlove og regler, der gælder i forbindelse med ejendomshandel og salg af boliger.

Fakta

Navn:
Ejendomshandel I
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Faget er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Bemærk: Modulet udfases, men kan fortsat udbydes i en overgangsperiode. Kontakt uddannelsesstedet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig både teoretisk og praktisk viden om ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom.

Du beskæftiger sig fx med:

  • Hovedlove og tilhørende bekendtgørelser inden for omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelse, erhvervelse og energimærkning
  • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer samt jura inden for forskellige typer af ejendom, fx almindelige ejerboliger, andelsboliger, blandede bolig- og erhvervsejendomme, nybyggeri mv.
  • Alternative muligheder for at anvende ejendomme og andelsboliger, fx nedlæggelse, sammenlægning mv.
  • Aktørernes professionsansvar, herunder regler for god skik
  • Skatteregler i ejertid og ved salg

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Ejendomshandel I er et retningsspecifikt modul inden for retningen Ejendomsmægler på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Bemærk: Modulet udfases, men kan fortsat udbydes i en overgangsperiode. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. december 2024
Bolighandel 1 Dagundervisning 7400 Herning