Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Akademiuddannelse

Bogføring og ejendomsregnskaber (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

På modulet får du forudsætninger for at varetage de regnskabsmæssige funktioner i forbindelse med administration af ejendomme.

Fakta

Navn:
Bogføring og ejendomsregnskaber
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer bl.a. at udarbejde årsregnskab, driftsbudgetter, varmeregnskaber og andre fællesregnskaber.

Bemærk: Modulet udfases, men kan fortsat udbydes i en overgangsperiode. Kontakt uddannelsesstedet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig forståelse af lovgivning og regnskabsprincipper inden for ejendomsbranchen.

Du lærer bl.a. at varetage den daglige bogføring og afstemme ejendomsregnskaber. Desuden kan du anvende regnskabstekniske redskaber og foretage afskrivninger.

Endelig lærer du at opstille og udarbejde en årsrapport, så den lever op til bogførings- og årsregnskabsloven.

Modulet indeholder emner som:

 • Opstilling af årsregnskab i henhold til årsregnskabsloven 
 • Ejendomskontering og løbende kontrol med bogføring
 • Tab på tilgodehavender
 • Udarbejdelse af varmeregnskaber og andre fællesregnskaber
 • Udarbejdelse af drifts- og likviditetsbudgetter
 • Bogføring ved frivillig momsregistrering
 • Bogføring af forbedringer, vedligeholdelse og hensættelser
 • Regnskaber til Grundejernes Investeringsfond

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Værd at vide

Bogføring og ejendomsregnskaber er et retningsspecifikt modul inden for Ejendomsadministration på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse