Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Revision og årsrapport (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at opstille en klasse B-årsrapport og selvstændigt udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

Fakta

Navn:
Revision og årsrapport
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Bl.a. arbejder du med årsregnskabsloven, planlægning og afvikling af revision samt afslutning og rapportering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over klasse B-årsrapporter får du viden om udvalgte dele af årsregnskabsloven for klasse C-virksomheden og de bestemmelser i revisorloven, der er styrende for dit arbejde som revisor. Desuden får du kendskab til opbygning og systematik i revisionsstandarder.

Du lærer at:

  • planlægge en revision og udarbejde planlægningsnotat
  • konkludere på revisionshandlinger og udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater
  • opstille undersøgelsesdesign for indsamling af data
  • indsamle, bearbejde og tolke data samt forholde dig kritisk til data

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Revision og årsrapport er et retningsspecifikt modul inden for retningen Revision på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse