Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Revision og årsrapport (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du får forudsætninger for at opstille en klasse B-årsrapport og selvstændigt udføre de mest almindelige revisionshandlinger.

Fakta

Navn:
Revision og årsrapport
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder på deltid
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 8.500 - 12.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Bl.a. arbejder du med årsregnskabsloven, planlægning og afvikling af revision samt afslutning og rapportering.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Ud over klasse B-årsrapporter får du viden om udvalgte dele af årsregnskabsloven for klasse C-virksomheden og de bestemmelser i revisorloven, der er styrende for dit arbejde som revisor. Desuden får du kendskab til opbygning og systematik i revisionsstandarder.

Du lærer at:

  • planlægge en revision og udarbejde planlægningsnotat
  • konkludere på revisionshandlinger og udarbejde forslag til revisionspåtegning og protokollater
  • opstille undersøgelsesdesign for indsamling af data
  • indsamle, bearbejde og tolke data samt forholde dig kritisk til data

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Revision og årsrapport er et retningsspecifikt modul inden for retningen Revision på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 8.500 - 12.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.