Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du lærer at kreditvurdere privatkunder af enhver art, også kunder med komplicerede indkomst-, formue- og skatteforhold.

Fakta

Navn:
Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Modulet giver dig færdigheder til at kunne opstille fagligt kvalificerede løsninger på kreditområdet.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kompetencer til at forstå din rolle som rådgiver i en kreditvirksomhed.

Du får fx viden om:

 • Relevant lovgivning inden for kreditgivning
 • God skik for finansielle virksomheder, der vejleder kunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker
 • Pensionsprodukter som aldersopsparing og kapitalpension, ratepension og livsvarig pension
 • Fundingomkostninger og kapitalbelastning på kreditområdet
 • Nedskrivningsberegninger
 • Sagsgang ved fx incasso, tvangsauktion, gældssanering mv.
 • Kundens klassifikation eller bonitet

Du får desuden færdigheder til at rådgive om kredit i relation til emner som skattesystemet, sikkerhed, forsikringsforhold, byggesager og udefra kommende forhold som arbejdsløshed, inflation mv.

Undervisning

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Værd at vide

Kredit til private er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgfrit modul i andre akademiuddannelser.

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Læs mere om ECTS-pointsystemet

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under akademiuddannelse

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
12. september 2024
9. december 2024
Kredit hold 10 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding