Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Kursus

Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)

Du lærer at kreditvurdere privatkunder af enhver art, også kunder med komplicerede indkomst-, formue- og skatteforhold.

Fakta

Navn:
Kredit til private (akademiuddannelsen i finansiel rådgivning)
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
5
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse/relevant EUD eller GVU + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 3.500 kr. SVU under visse forudsætninger

Faget er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig kompetencer til at forstå din rolle som rådgiver i en kreditvirksomhed. Du får også forudsætninger for give tilsavn eller afslag på kredit under samtale med en kunde.

Du får fx viden om:

 • God skik for finansielle virksomheder, der vejleder kunder
 • Forretningsmuligheder og risikostyring for banker
 • Pensionsprodukter som aldersopsparing og kapitalpension, ratepension og livsvarig pension
 • Fundingomkostninger og basiskapitalbelastning på kreditområdet
 • Finanskrise, bankpakker, solvensbelastning mv.
 • Nedskrivningsberegninger
 • Sagsgang ved fx incasso, tvangsauktion, gældssanering mv.
 • Kundens klassifikation eller bonitet

Du får desuden færdigheder til at rådgive om kredit i relation til emner som skattesystemet, sikkerhed, forsikringsforhold, byggesager og udefra kommende forhold som arbejdsløshed, inflation mv.

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Kredit til private er et valgfrit modul på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse. Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 5 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

 • En relevant erhvervsuddannelse
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste ca. 3.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. december 2021
10. marts 2022
Kredit til private, hold 50 Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. december 2021
10. marts 2022
Kredit til private, hold 51 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
22. marts 2022
2. juni 2022
Kredit til private, hold 52 Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. marts 2022
2. juni 2022
Kredit til private, hold 53 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
28. marts 2022
16. juni 2022
Kredit hold 5 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2022
24. november 2022
Kredit til private, hold 54 Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2022
24. november 2022
Kredit til private, hold 55 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
20. september 2022
9. december 2022
Kredit hold 6 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
8. december 2022
10. februar 2023
Kredit til private, hold 56 Dagundervisning 6000 Kolding
*
8. december 2022
10. februar 2023
Kredit til private, hold 57 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
14. marts 2023
23. maj 2023
Kredit til private, hold 60 Dagundervisning 6000 Kolding
*
14. marts 2023
23. maj 2023
Kredit til private, hold 61 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
16. marts 2023
25. maj 2023
Kredit til private, hold 62 Dagundervisning 6000 Kolding
*
16. marts 2023
25. maj 2023
Kredit til private, hold 63 | CPH Dagundervisning 1119 København K
*
22. marts 2023
7. juni 2023
Kredit hold 7 - Online Fjernundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2023
24. november 2023
Kredit til private, hold 64 Dagundervisning 6000 Kolding
*
7. september 2023
22. november 2023
Kredit til private, hold 65 | CPH Dagundervisning 1119 København K