Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med fx privatrådgivning, finansiering, forsikring, revision samt ejendomshandel og -administration.

Fakta

Navn:
Finansøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om det finansielle marked, lige fra kundens privatøkonomi, handel med fast ejendom til erhvervs- og samfundsøkonomi. Du får viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, i revisionsfirmaer eller økonomiafdelinger.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

Du får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. Du lærer også, hvordan du skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Du får desuden kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Fag

I løbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro-/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital

I løbet af uddannelsen skal du også vælge valgfag og brancheretning. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver titlen finansøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Financial Management.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af holdundervisning, gruppearbejde, projekter, cases og virksomhedsbesøg. 

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 4. semester skal du tre måneder i virksomhedspraktik.

Udlandsophold

Det er muligt at tage praktikdelen af uddannelsen i udlandet.

Eksamen

Uddannelsen indeholder forskellige eksamensformer. Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Hobro (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Vinterstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart, e-læring)4.8AO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Thisted (Sommerstart)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Odense C (Vinterstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)5.33.3
Hillerød (Sommerstart)3.62.7
København K (Sommerstart, e-læring)6.15.7
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5.74.7
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
Holbæk (Sommerstart)AO 
Køge (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som finansøkonom kan du arbejde bredt med rådgivningsopgaver inden for privatøkonomi, finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomi.

Du kan typisk få job i fx banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsmæglerfirmaer, ejendomsadministrationsselskaber, revisionsfirmaer eller hos SKAT. 

Mere uddannelse

Der er flere muligheder for at supplere din uddannelse eller tage mere uddannelse. Fx:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information