uddannelsen til finansøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring og ejendomshandel- og administration.

Fakta

Navn:
Finansøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om alle aspekter af det finansielle marked, fra kundens privatøkonomi og handel med fast ejendom til erhvervs- og samfundsøkonomi. Du får også viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

Du kan bl.a. arbejde i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsadministrationsselskaber, revisionsfirmaer, økonomiafdelinger eller som ejendomsmægler.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

Du får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. Du lærer også, hvordan du skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Du får også kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der på 1.-3. semester har en række obligatoriske fag. På 3. semester er der også valgfri uddannelseselementer i form af et valgfag og et brancheretningsfag. På 4. semester kan du tone din uddannelse efter dine interesserer og karriereplaner med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og med dit afsluttende eksamensprojekt.

Fag

På de tre første semestre undervises der i fagene:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Metode
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Statistik
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital
 • Brancheretning
 • Valgfag

På 3. semester er der fokus på valgfag og valg af brancheretning inden for ét af følgende områder:

 • Finansiel rådgivning (pengeinstitut)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Internt og eksternt regnskab samt revision
 • Forsikring

På 4. semester skal du cirka 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig inden for den branche, du har valgt. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen er praksisnær og foregår som en holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Hobro, Holstebro, Kolding, København, Næstved, Odense, Rønne, Silkeborg, Sønderborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.

Zealand Erhvervsakademi i Næstved udbyder også uddannelsen med mulighed for at tage hovedparten af den i Holbæk. Læs mere om uddannelsesstationer.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen finansøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Financial Management.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Silkeborg (Sommerstart)AO
Hobro (Sommerstart)AO
Silkeborg (Vinterstart)AO
Silkeborg (Sommerstart, e-læring)6,86,2
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)5,4AO
Thisted (Sommerstart)AO
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO
Sønderborg (Sommerstart)AO
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)4,3AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)5,85,2
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,64,4
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO
Holstebro (Sommerstart)AO
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)4,9AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som finansøkonom vil du være kvalificeret til at arbejde bredt med rådgivningsopgaver inden for privatøkonomi, finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomi.

Typiske ansættelsessteder

 • Banker
 • Forsikringsselskaber eller realkreditinstitutter
 • Ejendomsmæglerfirmaer eller ejendomsadministrationsselskaber
 • Revisionsfirmaer
 • SKAT 
 • Virksomheder med en økonomiafdeling af en vis størrelse

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til:

Ved nogle uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For finansøkonomer kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i finans

Vær opmærksom på, at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Derudover giver uddannelsen adgang til HD, 2. del i finansiel rådgivning.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information