Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring og ejendomshandel- og administration.

Fakta

Navn:
Finansøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om alle aspekter af det finansielle marked, lige fra kundens privatøkonomi, handel med fast ejendom til erhvervs- og samfundsøkonomi. Du får også viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde i banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, med ejendomsadministration, i revisionsfirmaer, økonomiafdelinger eller som ejendomsmægler.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

Du får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. Du lærer også, hvordan du skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Du får desuden kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Eksempler på fag

I løbet af uddannelsen undervises der bl.a. i fag som:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital

I løbet af uddannelsen skal du også vælge valgfag og brancheretning. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen finansøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Financial Management.

Undervisning

Undervisningen er praksisnær og foregår som holdundervisning, projekter, cases og virksomhedsbesøg. 

Praktik

På 4. semester skal du cirka 3 måneder i virksomhedspraktik.

Udlandsophold

Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Herning, Hillerød, Hobro, Holbæk, Holstebro, Kolding, København, Køge, Næstved, Odense, Rønne, Silkeborg, Sønderborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Uddannelsen online

Du har mulighed for at tage uddannelsen online på disse uddannelsessteder:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Hobro (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Vinterstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart, e-læring)AOAO
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
Thisted (Sommerstart)AO 
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)5,74,5
Rønne (Sommerstart)AO 
Hillerød (Sommerstart)2,8AO
København K (Sommerstart, e-læring)5,65,5
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5,43,8
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Holstebro (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)4,73,0
Holbæk (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som finansøkonom vil du være kvalificeret til at arbejde bredt med rådgivningsopgaver inden for privatøkonomi, finansiering, kapitalanvendelse, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomi.

Du kan typisk få job i fx banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsmæglerfirmaer eller hos SKAT. 

Mere uddannelse

Du kan fx videreuddanne dig til:

Læs mere om dine muligheder på uddannelsesstedernes hjemmesider. 

Revisor

Du har også mulighed for at videruddanne dig til revisor. Når du har oparbejdet minimum to års relevant erhvervserfaring efter uddannelsen til finansøkonom, kan du blive optaget på HD 2. del, som tager to år at gennemføre. Du er derefter uddannet revisor, HD (R). Du kan efterfølgende søge om optagelse på revisorkandidat (cand.merc.aud.).

Læs om: 

Love og regler

Bekendtgørelsen om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 457 af 19. april 2022.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 87 af 25. januar 2023.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information