uddannelsen til finansøkonom
Erhvervsakademiuddannelse

Finansøkonom

Uddannelsen giver dig kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring og ejendomsadministration.

Fakta

Navn:
Finansøkonom AK
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om alle aspekter af det finansielle marked, fra kundens privatøkonomi til samfundsøkonomi, udenrigshandel og prisdannelse. Du får også viden om, hvordan man kommunikerer i kunde- og samarbejdsrelationer.

Du kan bl.a. arbejde i banker, forsikringsselskaber og realkreditinstitutter, fx som mellemleder eller konsulent inden for kapitalanvendelse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiering, forsikring, ejendomshandel og ejendomsadministration nationalt og internationalt.

Du får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. Du lærer også, hvordan du skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

Endvidere får du kendskab til Internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der består af en obligatorisk del, en valgdel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Den kvalificerer dig inden for følgende kerneområder:

 • Erhvervsjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Finansielle virksomheder og markeder
 • Kunde- og samarbejdsrelationer
 • Privatøkonomi
 • Samfundsøkonomi
 • Statistik og metode
 • Kommunikation

I 1. og 2. semester får du obligatorisk undervisning i en række fag, der giver dig viden inden for kerneområderne.

I 3. semester er der fokus på valgfag og valg af brancheretning inden for ét af følgende områder:

 • Rådgivning og det financielle detailmarked (pengeinstutut/forsikring)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Økonomistyring i private og offentlige virksomheder
 • Internationale finansielle relationer

I 4. semester skal du 3 måneder i virksomhedspraktik. Du skal også lave dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber du dig i din valgte brancheretning. Ofte vil dit eksamensprojekt tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed.

Undervisningen er praksisnær og foregår som en holdundervisning, projekter, cases, gæstelærere og virksomhedsbesøg. Det er muligt at tage dele af uddannelsen i udlandet, herunder praktikdelen.

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen finansøkonom AK. Den engelske titel er AP Graduate in Financial Management.

Den foregår på erhvervsakademier i Esbjerg, Herning, Hobro, Holstebro, Kolding, København, Næstved, Odense, Silkeborg, Thisted, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et virksomhedsrelateret eksamensprojekt, der også fremlægges mundtligt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux
 • En erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Bemærk: De specifikke adgangskrav er engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Fagene skal være bestået.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder august/september. På flere uddannelsessteder kan der være vinteroptag. Kontakt det ønskede uddannelsessted og hør nærmere.

Adgangskvotienter 2016

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Erhvervsakademi Dania  
Silkeborg (Sommerstart)AO 
Hobro (Sommerstart)AO 
Silkeborg (Vinterstart)AO 
Silkeborg (Sommerstart, e-læring)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)5.0AO
Thisted (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Kolding (Sommerstart, engelsk)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Sønderborg (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)3.2AO
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommer- og vinterstart)6.25,2
Rønne (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)5.85,2
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Holstebro (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Sjælland  
Næstved (Sommerstart)4.94,3

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som finansøkonom vil du være kvalificeret til at arbejde bredt med konsulent- og mellemlederopgaver inden for finansiering, kapitalanvendelse, forsikring og ejendomshandel.

Typiske ansættelsessteder er banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, ejendomsmæglerfirmaer, Told og Skat eller i virksomheder med en økonomiafdeling af en vis størrelse.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren herunder viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Finanssektoren er den helt store aftager af nyuddannede finansøkonomer tillige med revisionsfirmaer og økonomiafdelingerne i en lang række virksomheder. Ejendomsmæglere omfatter også administration af fast ejendom.

Kategorien Andre dækker over de resterende brancher på arbejdsmarkedet. Kun 12 ud af arbejdsmarkedets 127 brancher har ikke ansat finansøkonomer.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til professionsbachelor i sportsmanagement eller professionsbachelor i innovation og entrepreneurship.

Ved visse uddannelser og uddannelsesinstitutioner er der forskellige muligheder for videreuddannelse med merit. For finansøkonomer kan der fx være merit til bacheloruddannelsen erhvervsøkonomi (HA) eller til professionsbachelor i finans.

Se i øvrigt Merit mellem de videregående uddannelser. Vær opmærksom på at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Derudover giver uddannelsen adgang til HD, 2. del i finansiel rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 6

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Erhvervsakademiuddannelser er 2-årige videregående uddannelser.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.