professionsbachelor i finans
Professionsbacheloruddannelse

Finans

På uddannelsen specialiserer du dig i rådgivning inden for den finansielle sektor, fx i banker, hos ejendomsmæglere eller i revisionsbranchen.

Fakta

Navn:
Finans
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et grundigt kendskab til emner som fx samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura.

Du beskæftiger dig også med salg og kunderådgivning, og med hvordan du præsenterer løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

Alt efter specialisering kan du fx arbejde i banksektoren, i forsikrings- og ejendomsselskaber, hos ejendomsmæglere, i revisionsfirmaer og/eller økonomiafdelinger. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, der retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Du lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at anvende finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne, lige som du lærer at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

Opbygning

Uddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel, en valgfri studieretning, praktik og et bachelorprojekt.

Fag

Fællesdelen består bl.a. af følgende fagområder:

 • Økonomi: samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og privatøkonomi koblet med internationale kapitalmarkeder, samt finansiering og finansiel risikostyring. 
 • Erhvervs- og finansjura: juridisk teori og metode, herunder relevante retsreglers anvendelse i den finansielle og private sektor.
 • Kommunikation, salg og rådgivning: kommunikation, salg og rådgivning inden for den finansielle og private sektor. 
 • Forretningsforståelse og –udvikling: fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udvikle og innovere forretningen, både egen virksomhed og kundens forretning. 

Studieretninger

Herefter vælger du én blandt fem mulige studieretninger:

 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Finansielle forretninger
 • Økonomistyring
 • Forsikring og pension

Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i finans. Den engelske betegnelse er Bachelor of Financial Management and Service.

Undervisning

Undervisningen er varieret og praksisnær og veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, caseopgaver, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen online 

Du kan tage uddannelsen online. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder. 

Der er fremmødedage på nogle online-uddannelser.

Praktik

På 5. semester er du i 5 måneders praktik i en finansiel virksomhed. Praktikken kan tages i udlandet.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Se de relevante uddannelser i Retningsviseren

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B
 • Relevant erhvervsuddannelse: engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Da dele af undervisningen foregår på engelsk, skal du opfylde mindst et af følgende krav:

 • Engelsk B
 • Engelsk A
 • TOEFL-test med en testscore på mindst 83
 • IELTS-test med en testscore på mindst 6,5
 • En anden test, som uddannelsesstedet anerkender, og som kompetencemæssigt svarer til engelsk B

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)5.4AO
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)4.5AO
IBA Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Esbjerg (Sommerstart, e-læring)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Silkeborg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i forskellige typer af finansielle virksomheder som banker, finansieringsselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomshandlere, revisionsfirmaer og lignende.

Mere uddannelse

Du har også mulighed for at læse videre og fx tage en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.

Du kan også efteruddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse. Læs mere i artiklerne:

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information