professionsbachelor i finans
Professionsbacheloruddannelse

Finans

På uddannelsen i finans har du mulighed for at specialisere dig i rådgivning inden for den finansielle sektor, fx i pengeinstitutter, forsikrings- eller revisionsbranchen.

Fakta

Navn:
Finans
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får et grundigt kendskab til økonomiske og juridiske emner som fx samfunds- og privatøkonomi samt erhvervsjura. Du beskæftiger dig desuden med salg og kunderådgivning, og med hvordan man kommunikerer og præsenterer sine løsningsforslag bedst muligt med udgangspunkt i kundernes ønsker og behov.

Alt efter specialisering har du mulighed for at arbejde i banksektoren, i forsikrings- og ejendomsselskaber, hos ejendomsmæglere eller i revisionsfirmaer og/eller økonomiafdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, som retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

Du lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at kunne anvende de finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne, lige som du lærer at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

På første del af uddannelsen beskæftiger du dig med en række bundne fagområder, som er fælles for alle studerende:

 • Branchekendskab og forretningsforståelse
 • Kommunikation, salg og kundepsykologi
 • Økonomi og finansiering
 • Erhvervs- og finansjura
 • Statistik og metode

Herefter vælger du én blandt fem mulige studieretninger: finansielle forretninger, forsikring - herunder liv, pension og skade, ejendomshandel, ejendomsadministration og økonomistyring.

Det 5. semester består af 6 måneders praktikophold i en finansiel virksomhed.

Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.

Undervisningen er varieret og praksisnær og veksler mellem tværfaglig undervisning, projektarbejde, caseopgaver, gruppearbejde og holdundervisning.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i finans. Den engelske betegnelse er Bachelor of Financial Management and Service.

Den foregår i København, Odense, Kolding, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen kan udbydes både på dansk og på engelsk.

Eksamen

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. Du afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En af følgende erhvervsuddannelser:
  • Finansuddannelsen
  • Handelsuddannelse med specialer
  • it-supporter
  • Kontoruddannelse med specialer

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B. Alle specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg (Sommerstart)5,5AO
Erhvervsakademiet Lillebælt  
Odense C (Sommerstart)4,43,7
Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy  
København K (Sommerstart)6,83,9
Erhvervsakademi Aarhus  
Viby J (Sommerstart)7,1AO
Erhvervsakademi Kolding  
Kolding (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Der er jobmuligheder i forskellige typer af finansielle virksomheder, som banker, finansieringsselskaber, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, ejendomshandlere, revisionsfirmaer og lignende.

Du har også mulighed for at læse videre og tage fx en kandidatuddannelse i samfundsvidenskabelig jura.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information