kandidatuddannelse i Samfundsvidenskabelig jura
Kandidatuddannelse

Samfundsvidenskabelig jura

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse komplekse juridiske problemstillinger inden for dit faglige område.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig jura
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura er en overbygning til din uddannelse til fx socialrådgiver, offentlig administrator eller finansbachelor.

På uddannelsen lærer du at identificere og anvende de dele af juraen, som har betydning for dit fagområde.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, hvor du vil kunne finde arbejde som fx sagsbehandler, rådgiver eller konsulent.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig indsigt i juridisk sprog og juridisk argumentation og styrker dine evner for at arbejde med dit fagområde ud fra en juridisk vinkel.

På uddannelsen lærer du at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og at udforme løsninger på et kvalificeret grundlag.

Linjer

Uddannelsen omfatter to linjer: en merkantil og en velfærdsretlig. Din uddannelsesmæssige baggrund afgør, hvilken linje du kan tage.

Fag

Ud over undervisning i de obligatoriske fag Selskabsret – personselskaber (den merkantile linje) og Arbejdsret (den velfærdsretlige linje) tilbydes bl.a. følgende valgfag:

  • Socialret
  • Forvaltningsret
  • Konfliktmægling
  • Bankret og investeringsret
  • Skatteret
  • Forsikringsret

Kendskab til teori, metode og empiri er en central del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i jura.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

København Universitet (KU)

KU udbyder samfundsvidenskabelig jura som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i jura eller i International Sales and Marketing Management giver adgang til uddannelsen.

Følgende professionsbacheloruddannelser kan også give adgang:

  • Socialrådgiver
  • Offentlig administration
  • International handel og markedsføring
  • Finans

Du skal ved studiestart kunne dokumentere engelskkundskaber svarende til B-niveau.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i den offentlige og den private sektor, herunder i interesseorganisationer.

Job inden for administration

Du vil kunne arbejde som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i både den statslige og den kommunale administration. Det vil også være muligt at søge job i fx den finansielle sektor, forsikringsbranchen og konsulentbranchen.

Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke giver mulighed for videreuddannelse til advokat, anklager og dommer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for juridisk arbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information