Studerende læser i en bog
Kandidatuddannelse

Samfundsvidenskabelig jura

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse komplekse juridiske problemstillinger inden for dit faglige område.

Fakta

Navn:
Samfundsvidenskabelig jura
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura er en overbygning til din uddannelse til fx socialrådgiver, offentlig administrator eller finansbachelor.

På uddannelsen lærer du at identificere og anvende de dele af juraen, som har betydning for dit fagområde.

Uddannelsen giver dig fremtidige jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, hvor du vil kunne finde arbejde som fx sagsbehandler, rådgiver eller konsulent.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indsigt i juridisk sprog og juridisk argumentation og styrker dine evner for at arbejde med dit fagområde ud fra en juridisk vinkel.

På uddannelsen lærer du at identificere og analysere komplekse juridiske problemstillinger og at udforme løsninger på et kvalificeret grundlag.

Linjer

Uddannelsen omfatter to linjer: en merkantil og en velfærdsretlig. Din uddannelsesmæssige baggrund afgør, hvilken linje du kan tage.

Fag

Ud over undervisning i de obligatoriske fag Selskabsret – personselskaber (den merkantile linje) og Arbejdsret (den velfærdsretlige linje) tilbydes bl.a. følgende valgfag:

  • Socialret
  • Forvaltningsret
  • Konfliktmægling
  • Bankret og investeringsret
  • Skatteret
  • Forsikringsret

Kendskab til teori, metode og empiri er en central del af uddannelsen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. i jura.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og arbejde i studiegrupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder både i den offentlige og den private sektor, herunder i interesseorganisationer.

Job inden for administration

Du vil kunne arbejde som sagsbehandler, rådgiver og konsulent i både den statslige og den kommunale administration. Det vil også være muligt at søge job i fx den finansielle sektor, forsikringsbranchen og konsulentbranchen.

Vær opmærksom på, at uddannelsen ikke giver mulighed for videreuddannelse til advokat, anklager og dommer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information