kandidatuddannelse i Samfundsfag
Kandidatuddannelse

Samfundsfag

Fokus er på politiske, sociale og økonomiske forhold. Du lærer at analysere samfundets organisering og udvikling og får en bred samfundsvidenskabelig baggrund.

Fakta

Navn:
Samfundsfag
Varighed:
2-3 år afhængigt af valg af sidefag
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde selvstændigt med fagets teorier og metoder og at gennemføre videnskabelige undersøgelser og analyser inden for et afgrænset samfundsfagligt emne.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for undervisning på det gymnasiale område eller indenfor det administrative område i stat og kommune.

Du vil også kunne varetage informations- og konsulentjob i private eller offentlige organisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i samfundsfag lærer du om de begreber og teorier, der gør det muligt at forstå og komme bag de begivenheder, beslutninger og konflikter, der har betydning for udviklingen i det danske og det internationale samfund.

Indhold

Der vil både være valgfri og obligatoriske emner. Du vil bl.a. komme til at beskæftige dig med emner inden for fagområderne sociologi, politologi og international økonomi.

Du får også viden om den politiske proces, de politiske aktører samt forskellige institutioners samfundsmæssige rolle.

Uddannelsen består af en samfundsfaglig del, som er det centrale fag, og et tilvalgsfag. Kravene til tilvalgsfaget varierer afhængigt af, hvilket universitet du læser på.

Uddannelsen kræver et gymnasierettet sidefag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og eventuelt problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag., cand.scient.soc. eller cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder samfundsfag som en 2-årig kandidatuddannelse i kombination med et andet fag.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i samfundsfag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder samfundsfag som en 2-årig kandidatuddannelse i kombination med et andet fag.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i samfundsfag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder samfundsfag som en 2-årig kandidatuddannelse i kombination med et andet fag.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i samfundsfag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder samfundsfag som en 2-årig kandidatuddannelse i kombination med et andet fag.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i samfundsfag.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i samfundsfag giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for undervisning og forskning. Du har også mulighed for at få administrative job i staten og kommunerne samt informations- og konsulentjob i private og offentlige organisationer.

Samfundsfag er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du samfundsfag med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.