Studiegruppe løser opgave i fællesskab
Kandidatuddannelse

Security Risk Management

Kandidatuddannelsen handler om sikkerheds- og risikovurdering i organisationer og virksomheder, der opererer i en global verden.

Fakta

Navn:
Security Risk Management
Andre betegnelser:
Sikkerheds- og risikoledelse
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik, risokoanalyse og organisationer i en globaliseret og omskiftelig verden. Du lærer at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige udfordringer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du teoretisk og praktisk viden om sikkerhedspolitik og risikovurderinger. Du lærer at analysere og redegøre for komplekse problemstillinger inden for risiko- og sikkerhedspolitik i såvel private virksomheder som i offentlige organisationer.

Emner

Uddannelsen præsenterer dig for, hvordan globale trusler som fx terrorisme, finanskrise og klimaforandringer forandrer den traditionelle risiko- og trusselsforståelse, og du lærer at analysere den afledte politiske og organisatoriske usikkerhed.

Du vil få undervisning i sikkerheds- og strategiske studier, politisk risikoanalyse, organisationsstudier og risikokommunikation, og undervejs vil du arbejde sammen med praktikere uden for studiet med cases fra det virkelige liv.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Security Risk Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i security risk management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. Det kan fx være som markeds- og risikoanalytiker i en privat virksomhed eller i forbindelse med større offentlige projekter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Administrativt arbejde

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information