civilingeniør i sikkerhed og risikostyring
Kandidatuddannelse

Risk and Safety Management

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at analysere potentielle risikofaktorer i projekter og etablerede systemer, så du kan håndtere fejl og ulykker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab i Risk and Safety Management
Andre betegnelser:
Sikkerhed og risikostyring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om teori, metode og praksis i en risikosituation. Det videnskabelige grundlag hentes fra ingeniørområdet, sundhedsområdet og business administration.

Du vil som færdiguddannet kandidat bl.a. have jobmuligheder i virksomheder i olie- og gassektoren, i transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Risiko udtrykkes ofte som følgen af en begivenhed kombineret med sandsynligheden for, at den indtræffer.

Risiko- og sikkerhedsstyring kan bruges på mange områder, men vil typisk være relevant for økonomi-, miljø- og sundhedssystemer. Et vigtigt aspekt af risiko- og sikkerhedsstyring er at træffe beslutninger om risiko-og sikkerhedsspørgsmål, der enten påvirker hele organisationer eller individuelle processer.

Beslutningsprocessen er ofte understøttet af risikoanalyse baseret på risikomodellering og indebærer, at der kommunikeres information til de forskellige interessenter.

Indhold

Du får undervisning i emner som:

 • Risikostyring i projekter og systemer
 • Sandsynlighed, usikkerhed og stokastiske processer
 • Beslutningsværktøjer
 • Etiske overvejelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed for mennesker
 • Model- og værktøjbegrænsninger
 • Evakueringsstrategier
 • De juridiske aspekter af risiko- og sikkerhedsstyring

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in  Risk and Safety Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Risk and Safety Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i bygge- og anlægskonstruktion fra AAU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre diplomingeniør- eller bacheloruddannelser kan også give adgang:

 • Teknisk videnskab med kemi
 • Maskinkonstruktion
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Erhvervsøkonomi, HA
 • Bygningskonstruktør
 • Maskinmester

Du skal have matematik på C-niveau. For ansøgere uden matematik C vil der være mulighed for at tage en skriftlig prøve.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder jobmuligheder i virksomheder inden for olie- og gassektoren, transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information