civilingeniør i sikkerhed og risikostyring
Kandidatuddannelse

Risk and Safety Management

På den engelsksprogede uddannelse lærer du at analysere potentielle risikofaktorer i projekter og etablerede systemer, så du kan håndtere fejl og ulykker.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab i Risk and Safety Management
Andre betegnelser:
Sikkerhed og risikostyring
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om teori, metode og praksis i en risikosituation. Det videnskabelige grundlag hentes fra ingeniørområdet, sundhedsområdet og business administration.

Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. jobmuligheder i virksomheder i olie- og gassektoren, i transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Risiko- og sikkerhedsstyring kan bruges på mange områder, men vil typisk være relevant for økonomi-, miljø- og sundhedssystemer. Et vigtigt aspekt af risiko- og sikkerhedsstyring er at træffe beslutninger om risiko-og sikkerhedsspørgsmål, der enten påvirker hele organisationer eller individuelle processer.

Emner

Du får undervisning i emner som:

  • Risikostyring i projekter og systemer
  • Sandsynlighed, usikkerhed og stokastiske processer
  • Etiske overvejelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed for mennesker
  • Model- og værktøjbegrænsninger
  • Evakueringsstrategier
  • De juridiske aspekter af risiko- og sikkerhedsstyring

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in  Risk and Safety Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Læs pm

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder jobmuligheder i virksomheder inden for olie- og gassektoren, transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information