To studerende læser til eksamen sammen
Kandidatuddannelse

Risk and Safety Management

På uddannelsen lærer du at analysere potentielle risikofaktorer i projekter og etablerede systemer, så du kan håndtere fejl og ulykker.

Fakta

Navn:
Risk and Safety Management
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab i Sikkerhed og risikostyring
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får viden om teori, metode og praksis i en risikosituation. Det videnskabelige grundlag hentes fra ingeniørområdet, sundhedsområdet og business administration.

Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. jobmuligheder i virksomheder i olie- og gassektoren, i transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Risiko- og sikkerhedsstyring kan bruges på mange områder, men vil typisk være relevant for økonomi-, miljø- og sundhedssystemer. Et vigtigt aspekt af risiko- og sikkerhedsstyring er at træffe beslutninger om risiko-og sikkerhedsspørgsmål, der enten påvirker hele organisationer eller individuelle processer.

Emner

Du får undervisning i emner som:

  • Risikostyring i projekter og systemer
  • Sandsynlighed, usikkerhed og stokastiske processer
  • Etiske overvejelser i forbindelse med sikkerhed og sundhed for mennesker
  • Model- og værktøjbegrænsninger
  • Evakueringsstrategier
  • De juridiske aspekter af risiko- og sikkerhedsstyring

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in  Risk and Safety Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte foregår som gruppearbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Risk and Safety Management foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder jobmuligheder i virksomheder inden for olie- og gassektoren, transportsektoren, anlægssektoren eller i den offentlige sektor.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information