kandidatuddannelse i Miljørisiko
Kandidatuddannelse

Environmental Science

Kandidatuddannelsen Environmental Science erstatter de tidligere uddannelser Environmental Biology og Environmental Risk.

Fakta

Navn:
Environmental Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen lærer du om forskellige miljøproblemer og deres natur og omfang. Du får viden og kompetencer til at analysere, forstå og behandle nuværende og kommende miljøproblemer både nationalt, regionalt og globalt. Undervisningen foregår på engelsk.

RUC udbyder uddannelsen fra 2022.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på naturvidenskab, men du får også viden om relevante samfundsvidenskabelige elementer.

På uddannelsen lærer du, hvordan man udfører relevante eksperimenter og analyser. Du lærer også, hvordan man indsamler og forstår miljørelateret viden, som kan bruges til at løse miljømæssige problemer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i miljøvidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Læs mere på www.ruc.dk

Ansøgning og optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside:

Environmental Science

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder hos offentlige miljømyndigheder på nationalt og internationalt plan. Du kan også få job i private virksomheder, der tilbyder rådgivning, analyse og konsulentydelser inden for miljøområdet, samt i virksomheder der beskæftiger sig med anvendelse af naturressourcer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Forskeruddannelse

Du kan blive forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information