kandidatuddannelse i Miljørisiko
Kandidatuddannelse

Environmental Science

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på miljøproblemernes natur og omfang samt på løsningen af nuværende og fremtidige miljøproblemer.

Fakta

Navn:
Environmental Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i forskellige miljøproblemer og deres natur og omfang. Du får viden og kompetencer til at analysere, forstå og behandle nuværende og kommende miljøproblemer både nationalt, regionalt og globalt.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder hos bl.a. offentlige miljømyndigheder samt i private virksomheder, der tilbyder rådgivningog konsulentydelser inden for miljøområdet.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen har fokus på naturvidenskab, men du får også viden om relevante samfundsvidenskabelige elementer.

På uddannelsen lærer du, hvordan man designer og gennemfører relevante eksperimenter og analyser. Du lærer også, hvordan man indsamler og forstår miljørelateret viden, som kan bruges til at løse miljømæssige problemer med en tværfaglig tilgang.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i miljøvidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder hos offentlige miljømyndigheder på nationalt og internationalt plan.

Du kan også få job i private virksomheder, der tilbyder rådgivning, analyse og konsulentydelser inden for miljøområdet, samt i virksomheder der beskæftiger sig med anvendelse af naturressourcer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information