Studerende laver prøve af jorden
Kandidatuddannelse

Environmental Science

Du lærer at forstå komplekse miljøproblemer og at finde bæredygtige løsninger til fremtiden.

Fakta

Navn:
Environmental Science
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig viden om miljøproblemer som fx klimaforandringer, forurening og forringet biodiversitet. Du lærer at analysere, forstå og håndtere miljøproblemer i Danmark og i udlandet.

Som færdiguddannet kan du finde job i både Danmark og internationalt. Det kan fx være i offentlige miljømyndigheder eller i private virksomheder, der rådgiver og løser opgaver inden for miljøområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med miljøproblemer i et tværfagligt perspektiv, der inddrager både naturvidenskab og samfundsvidenskabelige elementer.  

Du lærer om biologiske systemer og økosystemer og om design og gennemførelse af eksperimenter og analyser inden for miljøvidenskab. Du lærer fx, hvordan man sikrer rent vand, luft og fødevarer. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i miljøvidenskab. Den engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Praktik

Du har mulighed for at komme i praktik i en virksomhed eller komme på udenlandsophold på et internationalt partneruniversitet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et eller to semestre.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i Environmental Science foregår i:

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder hos offentlige miljømyndigheder på nationalt og internationalt plan.

Du kan også få job i private virksomheder, der tilbyder rådgivning, analyse og konsulentydelser inden for miljøområdet, samt i virksomheder der beskæftiger sig med anvendelse af naturressourcer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information