Forvaltning mv.

I begrebet forvaltning indgår samfundets opbygning og de institutioner og strukturer, som kendetegner det.

Konkret udmønter det sig i uddannelser, der på forskellig vis handler om samfund, politik og jura.

Flere uddannelser fokuserer på forvaltning, organisation og ledelse inden for den offentlige administration samt i private organisationer.