kandidatuddannelse i Miljø- og konfliktanalyse
Kandidatuddannelse

Human Security

Du får viden om og praktiske færdigheder i konflikthåndtering og miljøforståelse, særligt i relation til udviklingslandene.

Fakta

Navn:
Human Security
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og forstå konflikters strukturelle betingelser, og hvordan man kan fremme samarbejde og gensidig læring. Kandidatuddannelsen foregår på engelsk.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder inden for statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer, NGO'er eller konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen inden for Human Security giver dig en udvidet indsigt i de mange faktorer, som kan indgå i konflikter globalt set.

Emner

Du får bl.a. undervisning i følgende emneområder:

  • Den menneskelige sikkerhed, herunder hovedprincipper og teorier
  • Globale udfordringer
  • Miljøforandringer og håndteringen af økosystemer
  • Landbrugsøkologi, fødevaresystemer og fødevaresikkerhed
  • Undersøgelsesmetoder
  • Konfliktanalyse og -håndtering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Human Security.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan fx give dig job som projektleder, konsulent, praktiker eller analytiker i NGO-organisationer, statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer eller konsulentvirksomheder.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information