kandidatuddannelse i Miljø- og konfliktanalyse
Kandidatuddannelse

Human Security

Du får viden om og praktiske færdigheder i konflikthåndtering og miljøforståelse, særligt i relation til udviklingslandene.

Fakta

Navn:
Human Security
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og forstå konflikters strukturelle betingelser, og hvordan man kan fremme samarbejde og gensidig læring. Kandidatuddannelsen foregår på engelsk.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder inden for statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer, NGO'er eller konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

I en verden, der er truet af global opvarmning med deraf afledte miljømæssige konsekvenser, er der basis for ustabilitet og konflikter mange steder ud fra knaphed på ressourcer, mangel på mad, fattigdom og en stigende befolkningstilvækst.

Kandidatuddannelsen inden for Human Security giver dig en udvidet indsigt i de mange faktorer, som kan indgå i konflikter globalt set.

Emner

Du får bl.a. undervisning i følgende emneområder:

 • Den menneskelige sikkerhed, herunder hovedprincipper og teorier
 • Globale udfordringer
 • Miljøforandringer og håndteringen af økosystemer
 • Landbrugsøkologi, fødevaresystemer og fødevaresikkerhed
 • Undersøgelsesmetoder
 • Konfliktanalyse og -håndtering

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences in Human Security.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Bacheloruddannelse i fx:

 • Antropologi
 • Sociologi
 • Biologi
 • Statskundskab

Sprogkrav

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. 

Andre veje

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Ansøgning og optagelse på www.au.dk.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Human Security

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan fx give dig job som projektleder, konsulent, praktiker eller analytiker i NGO-organisationer, statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer eller konsulentvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information