kandidatuddannelse i Miljø- og konfliktanalyse
Kandidatuddannelse

Human Security

Kandidatuddannelsen i Human Security foregår på engelsk. Du får viden om og praktiske færdigheder i konflikthåndtering og miljøforståelse i relation til udviklingslandene.

Fakta

Navn:
Human Security
Andre betegnelser:
Miljø- og konfliktanalyse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at analysere og forstå konflikters strukturelle betingelser, og hvordan man kan fremme samarbejde og gensidig læring.

Som færdiguddannet kandidat kan du finde jobmuligheder inden for statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer, NGO'er eller konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I en verden, der er truet af global opvarmning med deraf afledte miljømæssige konsekvenser, er der basis for ustabilitet og konflikter mange steder ud fra knaphed på ressourcer, mangel på mad, fattigdom og en stigende befolkningstilvækst.

Kandidatuddannelsen inden for Human Security giver dig en udvidet indsigt i de mange faktorer, som kan indgå i konflikter globalt set.

Du får bl.a. undervisning i følgende emneområder:

  • Den menneskelige sikkerhed, herunder hovedprincipper og teorier
  • Globale udfordringer
  • Miljøforandringer og håndteringen af økosystemer
  • Landbrugsøkologi, fødevaresystemer og fødevaresikkerhed
  • Undersøgelsesmetoder
  • Konfliktanalyse og -håndtering

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Human Security.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Human Security som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fx antropologi, sociologi, biologi eller statskundskab kan give adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

På uddannelsen lærer du bl.a. at analysere og forstå sociale, miljømæssige og politiske dimensioner af konflikter samt at arbejde i tværfaglige teams.

Uddannelsen kan fx give dig job som projektleder, konsulent, praktiker eller analytiker i NGO-organisationer, statslige bistandsorganisationer, FN-organisationer eller konsulentvirksomheder.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information