billede af verdens flag
Kandidatuddannelse

International Relations

Uddannelsen giver dig viden om internationale relationer i et tværfagligt perspektiv med fokus på fx bæredygtighed og konflikter

Fakta

Navn:
International Relations
Andre betegnelser:
Internationale forhold
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder relateret til internationale relationer, fx udviklings- og kulturteorier samt teorier om internationale relationer og international politisk økonomi.

Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med internationale forhold.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at analysere tværfaglige problemstillinger i forbindelse med internationale relationer.

Teorier og metoder

Du får indsigt i forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, der beskæftiger sig med internationale relationer.

Du får også viden om udviklingstendenser i globale og regionale systemer og lærer at analysere aspekter af den økonomiske, kulturelle, politiske, sociale og samfundsmæssige udvikling.

Områder

Du kan vælge at skabe en profil inden for et af følgende områder:

  • Global China Studies (Aalborg)
  • Global Gender Studies (Aalborg)
  • EU studies (Aalborg)

I København udbydes uddannelsen med en bunden specialisering i Global Refugee Studies.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc i Internationale Forhold. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences, International Relations.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Du får også mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis gennem bl.a. simulation game, besøg hos relevante organisationer og virksomheder og solution camp, hvor du skal arbejde med en aktuel problemstilling i samarbejde med en ekstern aktør.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Det tredje semester kan du vælge enten at bruge på et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet eller på et ophold på et udenlandsk universitet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i international relations foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i europæiske og internationale organisationer og virksomheder eller danske organisationer og virksomheder med en international profil. 

Du har også mulighed for at komme til at arbejde i den offentlige forvaltning i kommuner og regioner, i private virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information