kandidatuddannelsen i Udvikling og internationale relationer
Kandidatuddannelse

International Relations

Uddannelsen, der foregår på engelsk, giver dig viden om internationale relationer og bæredygtighed i et tværfagligt perspektiv.

Fakta

Navn:
International Relations
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i internationale relationer i et tværfagligt perspektiv med fokus på bæredygtighed, og du lærer at bruge og forstå forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder relateret til internationale relationer. Det kan fx være udviklings- og kulturteorier samt teorier om internationale relationer og international politisk økonomi.

Som færdiguddannet kandidat kan du få job som konsulent eller rådgiver i internationale, nationale og regionale institutioner, i private virksomheder samt inden for NGO'er og andre organisationer, der arbejder med internationale forhold.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Med udgangspunkt i samfundsvidenskabelig teori og metode lærer du at analysere tværfaglige problemstillinger i forbindelse med internationale relationer.

Teorier og metoder

Du får indsigt i forskellige samfundsvidenskabelige teorier og metoder, der beskæftiger sig med internationale relationer.

Du får også viden om udviklingstendenser i globale og regionale systemer og lærer at analysere aspekter af den økonomiske, kulturelle, politiske, sociale og samfundsmæssige udvikling.

Områder

Du kan vælge at skabe en profil inden for et af følgende områder:

  • Global China Studies (Aalborg)
  • Global Gender Studies (Aalborg)
  • EU studies (Aalborg)

I København udbydes uddannelsen med en bunden specialisering i Global Refugee Studies.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc i Internationale Forhold. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Social Sciences, International Relations.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Udlandsophold og praktik

Det tredje semester kan du vælge enten at bruge på et projektorienteret forløb (praktik) i udlandet eller på et ophold på et udenlandsk universitet. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg med undtagelse af specialiseringen Global Refugee Studies, der udbydes ved AAU i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i europæiske og internationale organisationer og virksomheder eller danske organisationer og virksomheder med en international profil. 

Du har også mulighed for at komme til at arbejde i den offentlige forvaltning i kommuner og regioner, i private virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information