kandidatuddannelse i Global udvikling
Kandidatuddannelse

Global Development

Kandidatuddannelsen handler bl.a. om, hvordan markeder og markedsadfærd påvirker udviklingen i samfund og kulturer i hele verden.

Fakta

Navn:
Global Development
Andre betegnelser:
Global udvikling
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen beskæftiger sig med, hvordan markedsadfærd og handel driver den globale udvikling fremad, og ser på konsekvenserne for samfund og kulturer i den tredje verden.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder som arbejder i Afrika, Asien og Latinamerika.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du en grundig indføring i relevante antropologiske, økonomiske og politologiske kernebegreber og -teorier om samfundsudvikling og økonomisk vækst, lige som du lærer om de seneste årtiers udvikling i de globale forhold.

Du får også undervisning i kvalitative og kvantitative metoder med henblik på at foretage empiriske analyser af såvel kvalitative informationer som store kvantitative datasæt.

Udvikling og økonomi

Under hele uddannelsen er der fokus på samfundsmæssig udvikling og økonomisk vækst. Uddannelsen kombinerer analyse og forståelse af markedets strukturer og drivkræfter med en forståelse af kulturelt betingede påvirkninger, institutioner og organisationer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Global Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for udlandsophold og praktik.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i global development foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder, der arbejder i Afrika, Asien og Latinamerika.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information