kandidatuddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Kandidatuddannelse

Tværvidenskabelige sundhedsstudier

På kandidatuddannelsen lærer du at arbejde med sundhedsindsatser på et tværvidenskabeligt grundlag.

Fakta

Navn:
Tværvidenskabelige sundhedsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Målet med uddannelsen er at udvikle dine kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser og strategier i relation til sundhed, sundhedsfremme, sygdom og bedring. 

Du lærer også om analysearbejde og rådgivning, forvaltning af sundhedsindsatser samt forskning og undervisning i sundhedsmæssige problemstillinger.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde i fx kommunale sundhedsforvaltninger, sundhedscentre, i regionerne og i private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen får du kompetencer til at tilgå problemer i relation til sundhed og sygdom, som har rod i komplekse dynamikker.Det kan fx være mental sundhed og trivsel, aldring og nye sygdomsmønstre, udvikling af nye behandlings- og velfærdsteknologier samt sundhed og bæredygtighed

Du får også viden om patient-,bruger- og borgerroller, miljø og fødevareproduktion samt konkurrerende vidensregimer, der sætter nye rammer for sundhedsindsatser. 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for fx kommunale sundhedsforvaltninger og sundhedscentre, i regionerne, i konsulentfirmaer, i uddannelse og forskning, i private virksomheders arbejde med sundhedsfremme og i internationale institutioner.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.