Tværvidenskabelige sundhedsstudier
Kandidatuddannelse

Tværvidenskabelige sundhedsstudier

På kandidatuddannelsen lærer du at løse sundhedsproblemer i samarbejde med både borgere, patienter og professionelle.

Fakta

Navn:
Tværvidenskabelige sundhedsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at udarbejde og gennemføre indsatser, der forbedrer menneskers sundhed i bredeste forstand. Fx får du viden om at identificere og analysere problemstillinger ved hjælp af kvalitative og kvantitative metoder.

Som færdiguddannet kan du fx finde arbejde på hospitaler, i kommuner, styrelser og ministerier eller i private virksomheder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen arbejder du med fysisk, mental og social sundhed og trivsel, aldring og nye sygdomsmønstre. Du lærer at bruge din viden til at gennemføre indsatser og strategier, der kan forbedre menneskers sundhed.

Emner

  • Nye teknologier inden for sundhed og velfærd
  • Stigmatisering og marginalisering af forskellige former for sundhedsadfærd
  • Sundhedsmæssige udfordringer for børn og unge
  • Klima og fødevareproduktion
  • Sundhedspolitik 
  • Forskellige forståelser af sundhed og sygdom

Du lærer også om analyse af og om rådgivning, forskning og undervisning i problemstillinger inden for sundhed.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, workshopundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for fx kommunale sundhedsforvaltninger og sundhedscentre, i regionerne, i konsulentfirmaer, i uddannelse og forskning, i private virksomheders arbejde med sundhedsfremme og i internationale institutioner.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.