kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab
Kandidatuddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab handler om forebyggelse og sundhedsfremme og dermed om, hvad man kan gøre for at forbedre befolkningssundheden generelt.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler også om sundhedsvæsen og politik, og på kandidatuddannelsen går du et skridt videre med de teorier og metoder, du har lært på bacheloruddannelsen.

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder i både den offentlige og den private sektor. Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du fagets metoder på et højere niveau. Størstedelen af uddannelsens kursusmoduler består af valgfrie elementer, hvor du kan vælge at arbejde med de områder inden for folkesundhedsvidenskaben, som interesserer dig mest.

Du får en generel indsigt i samspillet mellem samfund, borger og sundhed og kan specialisere dig inden for fx forebyggelse og sundhedsfremme, kortlægning af befolkningens sundhed, organisationsanalyse, sundhedspolitik, sundhed og miljø, international sundhed mv.

Kandidatuddannelsen omfatter desuden videregående metodeundervisning i fx epidemiologi og statistik, spørgeskemakonstruktion mv., og du lærer at benytte såvel kvantitative som kvalitative metoder i dit arbejde.

Værd opmærksom på, at uddannelsens indhold varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Undervisningen foregår som forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper. Afhængigt af uddannelsessted er der mulighed for at komme til udlandet, komme i praktik og for at samarbejde med eksterne parter om projekter.

SDU udbyder uddannelsen på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.san.publ. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Public Health.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg, København, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab fra KU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes på engelsk.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab giver adgang til uddannelsen. En professionsbacheloruddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område kan også give adgang til kandidatuddannelsen, eventuel med supplering i visse fag.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Folkesundhedsvidenskab
  • Medicin
  • Medicin med industriel specialisering
  • Idræt

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

En professionsbacheloruddannelse inden for det sundhedsvidenskabelige område kan også give adgang til kandidatuddannelsen, eventuel med supplering i visse fag. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder folkesundhedsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i folkesundhedsvidenskab giver adgang til uddannelsen.

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundhedsplanlægning og -administration samt analyse, udvikling, rådgivning, undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Du kan komme til at arbejde med sundhedsrelaterede drifts-, ledelses- og planlægningsopgaver både i offentlige og private institutioner og i virksomheder og organisationer. Der er også mulighed for at arbejde med internationale forhold og udviklingsarbejde i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information