Kandidatuddannelse

Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab handler om forebyggelse og sundhedsfremme og dermed om, hvad man kan gøre for at forbedre befolkningssundheden generelt.

Fakta

Navn:
Folkesundhedsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en gren af sundhedsvidenskaben, som bl.a. handler om sundhedsvæsen, politik, statistik, epidemiologi, adfærdsvidenskab, fysiologi og etik.

Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at arbejde inden for mange forskellige områder i både den offentlige og den private sektor.

Det kan fx være inden for sundhedsplanlægning og -administration samt inden for analyse, udvikling, implementering, evaluering, rådgivning, undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du fagets metoder på et højere niveau. En del af uddannelsens kursusmoduler består af valgfrie elementer, hvor du kan vælge at arbejde med de områder inden for folkesundhedsvidenskaben, som interesserer dig mest.

Emner

Du får en generel indsigt i samspillet mellem samfund, borger og sundhed og kan specialisere dig inden for fx forebyggelse og sundhedsfremme, kortlægning af befolkningens sundhed, organisationsanalyse, sundhedspolitik, sundhed og miljø, international sundhed mv.

Metoder

Kandidatuddannelsen omfatter desuden videregående metodeundervisning i fx epidemiologi og statistik, spørgeskemakonstruktion mv., og du lærer at benytte såvel kvantitative som kvalitative metoder i dit arbejde.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.san.publ. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Public Health.

Undervisning

Undervisningen foregår som forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, både individuelt og i grupper. 

Udlandsophold og praktik

Afhængigt af uddannelsessted er der mulighed for at komme til udlandet og komme i praktik.

Sprog

SDU udbyder uddannelsen på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år eller et helt år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, København, Aalborg og Aarhus.

Læs om

KU, SDU og AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Folkesundhedsvidenskab.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundhedsplanlægning og -administration samt analyse, udvikling, implementering, evaluering, rådgivning, undervisning og forskning i relation til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme.

Du kan komme til at arbejde med sundhedsrelaterede drifts-, ledelses- og planlægningsopgaver både i offentlige og private institutioner og i virksomheder og organisationer. Der er også mulighed for at arbejde med internationale forhold og udviklingsarbejde i udlandet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information