Kandidatuddannelse

Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med idræt som forskningsfelt i forhold til samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger.

Fakta

Navn:
Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning inden for forskningsområder som fx idræt, politik og velfærd, idræt og globalisering eller idrætspsykologi og coaching.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for undervisningsområdet eller arbejde som rådgivende konsulent eller projektleder i analysevirksomheder, offentlige forvaltning eller private og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med sundhedsspørgsmål.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om idræt som forskningsfelt, og du lærer om teori og metode inden for området. Du får desuden indblik i temaer og begreber fra humanistisk og samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspillet mellem individ, omverden og samfund i forhold til idræt og kropskultur.

Du kommer til at arbejde med problematikker, der knytter sig til fx befolkningens fysiske aktivitetsniveau, social integration, skoleidrættens betydning eller problemstillinger relateret til eliteidræt og sundhed.

Indsamling af empiriske data indgår i uddannelsen, og du lærer at behandle og vurdere kildemateriale.

Obligatoriske fagelementer

Du undervises i følgende obligatoriske fagelementer:

  • Teori 1: idrætspædagogik og-psykologi
  • Kvantitative metoder
  • Kvalitative metoder
  • Selvvalgt projektmodul: anvendt idrætsanalyse

Hertil kommer enkelte valgfrie fagelementer.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for at deltage i et virksomhedsprojekt og udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og praktiske aktiviteter.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab som en to-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i idræt giver adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse inden for humaniora eller samfundsvidenskab, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundheds- og undervisningssektoren, hvor du vil kunne arbejde med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning.

Du vil også have mulighed for at arbejde som konsulent eller analytiker i private og offentlige institutioner og statslige styrelser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for fritid og idræt og undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information