To strækker ud udenfor
Kandidatuddannelse

Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med idræt som forskningsfelt i forhold til samfundsmæssige og kulturelle problemstillinger.

Fakta

Navn:
Humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du beskæftiger dig med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning inden for forskningsområder som fx idræt, politik og velfærd, idræt og globalisering eller idrætspsykologi og coaching.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for undervisningsområdet eller arbejde som rådgivende konsulent eller projektleder i analysevirksomheder, offentlige forvaltning eller private og offentlige institutioner, der beskæftiger sig med sundhedsspørgsmål.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig viden om idræt som forskningsfelt, og du lærer om teori og metode inden for området. Du får desuden indblik i temaer og begreber fra humanistisk og samfundsvidenskabelige teorier, der belyser samspillet mellem individ, omverden og samfund i forhold til idræt og kropskultur.

Du kommer til at arbejde med problematikker, der knytter sig til fx befolkningens fysiske aktivitetsniveau, social integration, skoleidrættens betydning eller problemstillinger relateret til eliteidræt og sundhed.

Indsamling af empiriske data indgår i uddannelsen, og du lærer at behandle og vurdere kildemateriale.

Obligatoriske fagelementer

Du undervises i følgende obligatoriske fagelementer:

  • Teori 1: idrætspædagogik og-psykologi
  • Kvantitative metoder
  • Kvalitative metoder
  • Selvvalgt projektmodul: anvendt idrætsanalyse

Hertil kommer enkelte valgfrie fagelementer.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og praktiske aktiviteter.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for at deltage i et virksomhedsprojekt og udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for sundheds- og undervisningssektoren, hvor du vil kunne arbejde med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning.

Du vil også have mulighed for at arbejde som konsulent eller analytiker i private og offentlige institutioner og statslige styrelser.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information