kandidatuddannelse i Humanfysiologi
Kandidatuddannelse

Humanfysiologi

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi giver bl.a. indsigt i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, præstation og træthed.

Fakta

Navn:
Humanfysiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de mekanismer, som styrer de fysiologiske ændringer, der sker ved overgangen fra hvile til fysisk aktivitet, samt om de træningseffekter på sundhed og præstationsevne, der kan opnås på længere sigt. Du undervises også i centrale organsystemer som hjernen, muskulaturen samt hjerte- og kredsløb.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for sundhedssektoren, undervisningssektoren og medicinalindustrien. Du vil også kunne finde beskæftigelse inden for forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen er der fokus på den biologiske side af forholdet mellem menneskets fysiske sundhedstilstand og det fysiske aktivitetsniveau. Du lærer også om hjernens betydning for aktivering af kroppens muskler og styringen af vores bevægelser, og om hvordan musklernes proteiner bliver reguleret.

Emner

Der undervises bl.a. i følgende emner:

  • Muskelfysiologi, stofskifte, hjerte- og kredsløbsfunktioner
  • Træning, præstation og træthed
  • Samspil mellem træning, kost og præstation
  • Neurobiologi
  • Biomekanik
  • Arbejdsliv og sundhed
  • Cellulær signalering

I laboratoriet vil du lære klassiske arbejdsfysiologiske metoder og molekylærbiologiske teknikker, ligesom du vil have mulighed for at arbejde med celler og genmodificering.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og laboratoriearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder humanfysiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder desuden humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt og fysisk aktivitet.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i humanfysiologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idræt, idræt og fysisk aktivitet eller idræt og sundhed giver adgang til kandidatuddannelsen.

En anden bachelorgrad inden for naturvidenskab eller sundhedsvidenskab kan under visse forudsætninger også give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du primært have jobmuligheder inden for sundhedssektoren, undervisningssektoren og medicinalindustrien. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for fritid og idræt, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information