kandidatuddannelse i Humanfysiologi
Kandidatuddannelse

Humanfysiologi

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi giver bl.a. viden om sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kost, sundhed og træthed.

Fakta

Navn:
Humanfysiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om hjernens biologi og om den biologiske opbygning og nedbrydning af muskler. Du vil fx kunne beskæftige dig med emner i relation til arbejdsfysiologi.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for medicinalindustrien, sundhedssektoren og undervisningssektoren. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen er der fokus på den biologiske side af forholdet mellem menneskets fysiske sundhedstilstand og dets kostindtag og fysiske aktivitetsniveau. Du lærer også om hjernens betydning for kroppens muskler og bevægelser, og hvordan musklernes proteiner bliver reguleret.

Der undervises bl.a. i følgende emner:

  • Muskelfysiologi, stofskifte, hjerte- og kredsløbsfunktioner mv.
  • Træning, præstation og træthed
  • Samspil mellem træning, kost og præstation
  • Neurobiologi
  • Biomekanik
  • Arbejdsliv og sundhed
  • Cellulær signalering

I laboratoriet vil du lære om klassiske arbejdsfysiologiske metoder og forskellige molekylærbiologiske teknikker, lige som du vil arbejde med celler og genmodificering.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og laboratoriearbejde. Der er mulighed for udlandsophold.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder humanfysiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder desuden humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i idræt.

Du kan læse mere om kandidatuddannelserne i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i humanfysiologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idræt eller idræt og sundhed giver adgang til kandidatuddannelsen.

En anden bachelorgrad inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller det farmaceutiske område kan under visse forudsætninger også give adgang.

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for medicinalindustrien, sundhedssektoren og undervisningssektoren. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for fritid og idræt, undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv. samt forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information