To studerende laver forsøg
Kandidatuddannelse

Humanfysiologi

Kandidatuddannelsen i humanfysiologi giver bl.a. indsigt i sammenhængen mellem fysisk aktivitet og sundhed, præstation og træthed.

Fakta

Navn:
Humanfysiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de mekanismer, som styrer de fysiologiske ændringer, der sker ved overgangen fra hvile til fysisk aktivitet, samt om de træningseffekter på sundhed og præstationsevne, der kan opnås på længere sigt.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for sundhedssektoren, undervisningssektoren og medicinalindustrien. Du vil også kunne finde beskæftigelse inden for forskningsområdet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen er der fokus på den biologiske side af forholdet mellem menneskets fysiske sundhedstilstand og det fysiske aktivitetsniveau. Du lærer også om hjernens betydning for aktivering af kroppens muskler og styringen af vores bevægelser, og om hvordan musklernes proteiner bliver reguleret.

Emner

Der undervises bl.a. i følgende emner:

  • Muskelfysiologi, stofskifte, hjerte- og kredsløbsfunktioner
  • Træning, præstation og træthed
  • Samspil mellem træning, kost og præstation
  • Neurobiologi
  • Biomekanik
  • Arbejdsliv og sundhed
  • Cellulær signalering

I laboratoriet vil du lære klassiske arbejdsfysiologiske metoder og molekylærbiologiske teknikker, ligesom du vil have mulighed for at arbejde med celler og genmodificering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og laboratoriearbejde.

Udlandsophold

Der er mulighed for udlandsophold.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du primært have jobmuligheder inden for sundhedssektoren, undervisningssektoren og medicinalindustrien. Du vil også kunne beskæftige dig med forskning og innovation.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information