kandidatuddannelse i biologi
Kandidatuddannelse

Biologi

På kandidatuddannelsen i biologi fortsætter du studiet af, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Fakta

Navn:
Biologi
Andre betegnelser:
Biology
Varighed:
2 år
Sprog:
Dansk eller engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på løsning og formidling af nogle af samfundets store udfordringer inden for ressourceudnyttelse, beskyttelse og genopretning af økosystemer, tab af biodiversitet og tilpasning af naturlige økosystemer og fødevareproduktionssystemer til klimaforandringer.

Du kan specialisere dig inden for de områder af biologien, du finder mest interessante og derved skabe din egen individuelle profil.

Som færdiguddannet biolog kan du arbejde som underviser og forsker, men du kan også få job i fx virksomheder inden for rådgivning, bioteknologi, miljøforvaltninger og miljøorganisationer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen lærer du at mestre de vigtigste naturvidenskabelige teknikker. Du får en detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teknikker og begreber inden for biologien, og du lærer at begå dig i såvel felten som laboratoriet.

Emner

Du får mulighed for at fordybe dig i de emner inden for biologien, du finder mest interessante. Det kan fx være akvatisk biologi, akustisk kommunikation, mikrobiologi, evolution, fysiologi, økotoksikologi eller natur og miljø.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biology.

Undervisning

Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk baseret undervisning og forelæsninger, eksperimentelt laboratoriearbejde og projektarbejde. 

Sprog

Du kan tage uddannelsen på engelsk. Se hvor i afsnittet Uddannelsessteder.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i biologi foregår i:

Uddannelsen på engelsk

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Biologer finder typisk job inden for forskning og udvikling, administration og konsulentvirksomhed samt undervisning og formidling.

Mange biologer arbejder som konsulenter eller naturvejledere inden for miljøadministration og -forvaltning eller som forskere i biotekindustrien.

Job som underviser

Biologi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du biologi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs om pædagogikum

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Hanne Medum Lærke blev færdig som cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet for seks år...