kandidatuddannelse i biologi
Kandidatuddannelse

Biologi

På kandidatuddannelsen i biologi fortsætter du studiet af, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med omgivelserne.

Fakta

Navn:
Biologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge at specialisere dig inden for de områder af biologien, du finder mest interessante og derved skabe en individuel profil.

Som færdiguddannet biolog kan du arbejde som underviser og forsker, men du kan også få job i fx virksomheder inden for rådgivning, bioteknologi, miljøforvaltninger og miljøorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at mestre de vigtigste naturvidenskabelige teknikker. Du får en detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teknikker og begreber inden for biologien, og du lærer at begå dig i såvel felten som laboratoriet.

Du får mulighed for at fordybe dig i de emner inden for biologien, du finder mest interessante. Det kan fx være akvatisk biologi, akustisk kommunikation, mikrobiologi, evolution, fysiologi, økotoksikologi eller natur og miljø.

Der er forskel på, hvordan uddannelsen er opbygget på de forskellige universiteter, men du har alle steder mulighed for at specialisere dig. Det kan enten være gennem hele kandidatuddannelsen eller ved specialet. På RUC læses faget almen biologi sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

På KU, SDU og AU udbydes uddannelsen både på dansk og på engelsk.

Undervisningen foregår som en blanding af teoretisk baseret undervisning eller forelæsninger, eksperimentelt laboratoriearbejde og projektarbejde. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Biology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København, Roskilde, Odense, Aalborg og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyderbiologi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk, og specialet varer et år. For gymnasielæreruddannelsen dog kun ½ år.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i biologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i biologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biologi som en 2-årig kandidatuddannelse. Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren; dog altid på engelsk, hvis der er internationale studerende på holdet.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i biologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i biologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder biologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i biologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i biologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder biologi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i biologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i biologi fra AU, KU eller SDU giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Biologer finder typisk job inden for forskning og udvikling, administration og konsulentvirksomhed samt undervisning og formidling.

Mange biologer arbejder som konsulenter eller naturvejledere inden for miljøadministration og -forvaltning eller som forskere i biotekindustrien.

Biologi er et gymnasie- og hf-fag. Kombinerer du biologi med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få undervisningskompetence til gymnasiet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Undervisning på gymnasier, seminarier, højskoler mv.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Hanne Medum Lærke blev færdig som cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet for seks år...