En ung bioingeniør i gang med at arbejde i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Bioengineering

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling af avancerede bioteknologiske løsninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioengineering
Andre betegnelser:
Bioprocesteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på biologiske processer på både industriel og molekylær skala og giver dig færdigheder og viden inden for bioteknologi, molekylærbiologi, fermentering, modellering og eksperimentelt arbejde. Du får mulighed for at profilere din uddannelse inden for bioenergi, bioprocesser eller molekylær bioteknologi eller give uddannelsen en profil med fokus på idéudvikling.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du fx kunne arbejde med biologisk produktion eller biogas, med raffinering af proteiner fra plantebaseret biomasse osv. Jobmulighederne findes ud over i den private, industrielle sektor i den offentlige sektor og inden for konsulentvirksomhed.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2020.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Bioengineering kvalificerer dig til at designe, dimensionere og styre produktionen af biomassebaserede produkter.

Du arbejder i et internationalt akademisk miljø i tæt samarbejde med industrien og lærer at omsætte idéer til forretning.

Profiler

På uddannelsen kan du vælge en profil inden for molekylær bioteknologi, hvor du arbejder med mikroorganismer til produktion af fx farmaceutiske produkter og fødevareingredienser. Du kan også vælge en profil med fokus på idéudvikling, hvor du får mulighed for fx at virkeliggøre en god idé fra laboratoriet til et konkret samfundsmæssigt produkt.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

 • Biogas og bioenergi
 • Molekylær bioteknologi - DNA-teknologi
 • Fermenteringsteknologi
 • Modellering og simulering af biologiske processer
 • Entreprenørskab

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Bioengineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår på Aalborg Universitet i Esbjerg.

Aalborg Universitet Esbjerg (AAU)

AAU udbyder Bioengineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i bioteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Chemical Engineering and Biotechnology (bachelor, AAU)
 • Bioteknologi (bachelor, AAU, AU, DTU)
 • Sustainable Biotechnology (bachelor, AAU)
 • Kemi og bioteknologi (bachelor, AAU)
 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør, SDU)
 • Bioteknologi (diplomingeniør, AU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for konsulentvirksomhed, den offentlige sektor eller i den private, industrielle sektor.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information