En ung bioingeniør i gang med at arbejde i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Bioengineering

Kandidatuddannelsen handler om udvikling af avancerede bioteknologiske løsninger.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Bioengineering
Andre betegnelser:
Bioprocesteknologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på biologiske processer på både industriel og molekylær skala og giver dig færdigheder inden for bioteknologi, molekylærbiologi, fermentering, modellering og eksperimentelt arbejde. 

Som færdiguddannet civilingeniør vil du fx kunne arbejde med biologisk produktion eller biogas, med raffinering af proteiner fra plantebaseret biomasse osv. Jobmulighederne findes i den private, industrielle sektor, i den offentlige sektor og inden for konsulentvirksomhed.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i Bioengineering kvalificerer dig til at designe, dimensionere og styre produktionen af biomassebaserede produkter.

Du arbejder i et internationalt akademisk miljø i tæt samarbejde med industrien og lærer at omsætte idéer til forretning.

Profiler

På uddannelsen kan du vælge en profil inden for molekylær bioteknologi, hvor du arbejder med mikroorganismer til produktion af fx farmaceutiske produkter og fødevareingredienser.

Du kan også vælge en profil med fokus på idéudvikling, hvor du får mulighed for fx at virkeliggøre en god idé fra laboratoriet til et konkret samfundsmæssigt produkt.

Emner

Undervisningen omfatter emner som fx:

  • Biogas og bioenergi
  • Molekylær bioteknologi - DNA-teknologi
  • Fermenteringsteknologi
  • Modellering og simulering af biologiske processer
  • Entreprenørskab

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Bioengineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i bioengineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for konsulentvirksomhed, den offentlige sektor eller i den private, industrielle sektor.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information