Kandidatuddannelse i Chemical and Biochemical Engineering
Kandidatuddannelse

Chemical and Biochemical Engineering

Kandidatuddannelsen giver dig indsigt i kemiske og biokemiske processer samt nye metoder.

Fakta

Navn:
Chemical and Biochemical Engineering
Andre betegnelser:
Kemisk og biokemisk teknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen inden for kemisk og biokemisk teknik giver dig en omfattende forståelse af kemiske og biokemiske processer og kvalificerer dig til at tænke innovativt og udvikle nye teknikker fra laboratorier til industriel produktion.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i innovationsdrevne kemiske og biokemiske virksomheder af enhver størrelse i Danmark og i udlandet.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig grundlæggende viden om den kemiske industri og dens organisering og centrale processer. Du lærer at arbejde med bl.a. kemisk eller biokemisk omformning af råmaterialer til brugbare produkter. Uddannelsen giver dig også indsigt i forskning og udvikling i forhold til metoder, apparatur og processer.

Kurser

Du bliver trænet i at anvende kemi, matematik, fysik og termodynamik på teknologiske problemer. Du kan vælge at koncentrere studiet om kemiteknik eller bioprocesteknologi, og med de valgfrie kurser vil det være muligt at indbygge solide kompetencer i tilgrænsende eller fremmede områder.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Chemical and Biochemical Engineering).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Kandidatuddannelsen i chemical and biochemical engineering foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som forsker eller som udvikler i kemiske og bioteknologiske eller lægemiddelproducerende virksomheder. Du kan også arbejde i energi- og miljøsektoren eller i offshore-industrien.

Du vil være kvalificeret til at arbejde i internationale miljøer og have mulighed for en karriere inden for rådgivning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Forskning og universitetsundervisning

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information