Kandidatuddannelse i Chemical and Biochemical Engineering
Kandidatuddannelse

Chemical and Biochemical Engineering

Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk og foregår i Kina. Du får indsigt i kemiske og biokemiske processer samt nye metoder.

Fakta

Navn:
Chemical and Biochemical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen inden for kemisk og biokemisk teknik giver dig en omfattende forståelse af kemiske og biokemiske processer og kvalificerer dig til at bringe nye metoder fra laboratorier til industriel produktion.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i innovationsdrevne kemiske og biokemiske virksomheder af enhver størrelse i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Chemical and biochemical engineering er forskningsbaseret og foregår i Kina med studerende og lærere fra både Danmark og KIna.

Uddannelsen fokuserer på teoretiske, eksperimentelle og praktiske aspekter af kemisk og biokemisk teknik, og du får indgående kendskab til produktdesign, procesdesign og produktion inden for kemi, bioteknologi, mad, farmaci og energi.

Indhold

Centrale elementer i uddannelsen er:

  • Processer for biomasse og energi, der er forankret i kemisk eller biokemisk ingeniørvirksomhed
  • Tværfagligt og tværkulturelt design og udvikling
  • Bæredygtighed af biomassebaseret kemisk produktion og omdannelse af brændstof
  • Viden om kinesisk sprog, kultur og forretningsmiljø

I løbet af uddannelsen deltager du i kurser, hvor du lærer at designe, styre og udføre eksperimenter, som giver dig erfaring med at arbejde i et udenlandsk laboratoriemiljø.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og selvstændigt projektarbejde, som ofte foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Beijing, Kina.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder i samarbejde med Sino-Danish Center Chemical and Biochemical Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse i kemiteknik, biokemi, kemiteknologi, bioteknologi eller et beslægtet område.

Du skal desuden opfylde flg. kvalifikationer:

  • Have stærk, faglig viden om matematik og naturvidenskab baseret på 1-1½ års kurser (60-90 ECTS)
  • Have grundlæggende viden om kemisk og biokemisk teknik baseret på ½-1 års kurser (30-60 ECTS)
  • Have engelskkundskaber på højt niveau

Se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på denne kandidatuddannelse sker via en ansøgningsformular, som findes på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i innovationsdrevne kemiske og biokemiske virksomheder af enhver størrelse.

Du vil være kvalificeret til at arbejde i internationale miljøer og have mulighed for en karriere inden for rådgivning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information