civilingeniør bæredygtig bioteknologi
Kandidatuddannelse

Sustainable Biotechnology

På denne kandidatuddannelse beskæftiger du dig med de nyeste grønne teknologier til udvikling af fremtidens energiforsyning.

Fakta

Navn:
Sustainable Biotechnology
Andre betegnelser:
Bæredygtig bioteknologi
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology (bæredygtig bioteknologi) lærer du om de områder af biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som har med raffinering af biomasse og procesteknologier at gøre.

Som færdiguddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at arbejde med forskning inden for bæredygtighed og bioenergi.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen tager afsæt i international forskning i bæredygtighed, bioenergi og brugen af biomasse som råstof i bioraffinaderier.

Biomasse, processer og procesteknologier

I løbet af uddannelsen får du en bred og dyb forståelse af den basale biologi, mikrobiologi og bioteknologi, som knytter sig til raffinering af biomasse.

Du vil bl.a. lære om de processer, der gør biomassen brugbar som brændstof, herunder mikroorganismer som svampe og bakterier samt og mikrobielt producerede enzymer.

Du får desuden en grundlæggende viden om de rene procesteknologier, som fremover kommer til at danne grundlag for udviklingen af fremtidens energi og industri.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er under uddannelsen mulighed for studieophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aalborg Universitet (aau.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aalborg Universitet (aau.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Sustainable Biotechnology foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for ansættelse i den del af procesindustrien, der beskæftiger sig med raffinering og udvikling af biomasse til brændstof i forskellige sammenhænge.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information