Studerende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Biotechnology (Engineering)

På kandidatuddannelsen kan du arbejde med alt lige fra udvikling af ny medicin til enzymer i vaskepulver og ølbrygning.

Fakta

Navn:
Biotechnology (Engineering)
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bioteknologi
Mulighed for erhvervskandidat:
Ja
Varighed:
2 år (4 år ved erhvervskandidat)
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen arbejder du på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab. 

Du får viden om biokemi, mikrobiologi og molekylærbiologi samt genteknologi, proteinteknologi og bioprocesteknologi og kan specialisere dig inden for et eller flere felter i relation til medicin-, miljø- og fødevareområdet.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i bioteknologiske virksomheder eller i forskningsinstitutioner inden for fx den farmaceutiske industri, fødevareindustrien og den kemiske industri. Det kan fx være med udvikling af nye produkter, biokemiske eller molekylærbiologiske analyser eller kvalitetskontrol.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i bioteknologi arbejder du med celler og mikroorganismer. Ved at undersøge cellers egenskaber i sig selv og i forhold til omgivelserne får du et videnskabeligt grundlag for at analysere og påvirke cellernes egenskaber.

Mikroorganismer

Du lærer om dyrkning af såvel naturlige som genmodificerede mikroorganismer til fremstilling af proteiner og andre biologiske molekyler, som bruges i industrien, i fødevarer og i medicinske produkter, og du vil deltage i udviklingen af nye teknikker og produkter.

Uddannelsen fokuserer bl.a. på biokemi, mikrobiologi, molekylær biologi og procesteknologi. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et eller flere af fagområderne undervejs på uddannelsen.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Erhvervskandidatuddannelse

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder også uddannelsen som en erhvervskandidatuddannelse. En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Uddannelsen retter sig mod personer, der er i beskæftigelse, og er ikke SU-berettiget.

Læs mere

Erhvervskandidatuddannelse på DTU (dtu.dk)

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Biotechnology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med bl.a. diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Læs mere om ansøgning og optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Uddannelsen foregår i:

DTU, AU og AAU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Bioteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Bioteknologer får ofte job i farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder, i industrien eller i offentlige og private forskningsinstitutioner.

Arbejdet kan fx være biokemiske eller molekylærbiologiske analyser, udvikling eller kvalitetskontrol. Du kan også få ansvaret for at lede arbejdet og løse tekniske problemer for et hold laboranter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information