kandidatuddannelse i Farmaceutisk videnskab
Kandidatuddannelse

Farmaceutisk videnskab

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab er et alternativ til farmaceutuddannelsen.

Fakta

Navn:
Farmaceutisk videnskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen bygger på en høj grad af valgfrie elementer, hvilket giver mulighed for personlig specialisering inden en bestemt retning af  lægemiddelområdet. Det første halve år består af obligatoriske kurser, hvor der er undervisning sammen med studerende på kandidatuddannelsen i farmaci.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for medicinal-, medico- og biotekindustrien med forskning, udvikling, produktion og kvalitetssikring af lægemidler. Undervisning er også et muligt arbejdsområde. Uddannelsen giver ikke autorisation til at arbejde som farmaceut på et apotek. Mange kandidater vælger at fortsætte med en forskeruddannelse (ph.d.).

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab begynder du med ½ års undervisning i obligatoriske fag sammen med de studerende i farmaci. Derefter sammensætter du selv uddannelsen med valgfrie fag og kan på den måde specialisere dig inden for lægemiddelområdet i den retning, du ønsker.

Specialiseringen afhænger af dine interesser og kan omhandle fx opdagelse af nye potentielle lægemiddelstoffer, udvikling af nye måder at få lægemiddelstoffet frem til virkningsstedet eller optimal anvendelse af lægemidler i kliniske sammenhænge. 

Uddannelsen giver ikke adgang til autorisation som farmaceut og derfor heller ikke mulighed for at arbejde som sådan på et apotek.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag:

  • Toxicology and drug safety
  • Pharmaceutical policy
  • Medicinal and biostructural chemistry
  • Advanced pharmaceutics

Udlandsophold og praktik

På grund af uddannelsens omfang af valgfrihed er der gode muligheder for studieophold i udlandet og for at gennemføre et studieophold/projektorienteret forløb i en farmaceutisk relevant virksomhed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½ -1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.pharm.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder farmaceutisk videnskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder også en bacheloruddannelse i farmaci.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab skal du have gennemført en bacheloruddannelse i farmaci fra KU eller Syddansk Universitet. Din bacheloruddannelse må ikke være ældre end 5 år ved påbegyndelsen af 1. semester af kandidatuddannelsen. 

En tilsvarende udenlandsk uddannelse kan i særlige tilfælde give adgang. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i medicinal- og biotekindustrien. Det kan fx være i forbindelse med udvikling, produktion, kvalitetssikring og markedsføring.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisning og forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse, inden for dit område. Københavns Universitet udbyder phd-kurser, som også er åbne for andre med lignende baggrund.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information