kandidatuddannelse i Farmaceutisk videnskab
Kandidatuddannelse

Farmaceutisk videnskab

Kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab er et alternativ til farmaceutuddannelsen.

Fakta

Navn:
Farmaceutisk videnskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen bygger på en høj grad af valgfrie elementer, hvilket giver mulighed for personlig specialisering inden en bestemt retning af  lægemiddelområdet. Det første halve år består af obligatoriske kurser, hvorefter du tage valgfag ud fra dine interesser.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for medicinal-, medico- og biotekindustrien med forskning, udvikling, produktion og kvalitetssikring af lægemidler. Undervisning er også et muligt arbejdsområde.

Uddannelsen giver ikke autorisation til at arbejde som farmaceut på et apotek. Mange kandidater vælger at fortsætte med en forskeruddannelse (ph.d.).

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i farmaceutisk videnskab begynder du med ½ års undervisning i obligatoriske fag sammen med de øvrige studerende i farmaci. Derefter sammensætter du selv uddannelsen med valgfrie fag.

Bemærk: Uddannelsen giver ikke adgang til autorisation som farmaceut, og du vil heller ikke have mulighed for at arbejde som sådan på et apotek.

Specialisering

Med valgfagene kan du specialisere dig inden for den del af lægemiddelområdet, du ønsker.

Specialiseringen kan fx omhandle opdagelse af nye potentielle lægemiddelstoffer, udvikling af nye måder at få lægemiddelstoffet frem til virkningsstedet eller optimal anvendelse af lægemidler i kliniske sammenhænge.

Obligatoriske fag

Du skal have følgende obligatoriske fag:

  • Toxicology and drug safety
  • Pharmaceutical policy
  • Medicinal and biostructural chemistry
  • Advanced pharmaceutics

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.pharm.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Udlandsophold og praktik

Der er gode muligheder for studieophold i udlandet og for at gennemføre et studieophold/projektorienteret forløb i en farmaceutisk relevant virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer ½-1 år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Københavns Universitet (ku.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Københavns Universitet (ku.dk)

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen i farmaceutisk videnskab på Københavns Universitet (ku.dk)

KU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Farmaci

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i medicinal- og biotekindustrien. Det kan fx være i forbindelse med udvikling, produktion, kvalitetssikring og markedsføring.

Du vil også kunne arbejde inden for undervisning og forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information