Studerende i laboratoriet
Kandidatuddannelse

Molekylær medicin

På kandidatuddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med menneskers sundheds- eller sygdomstilstand.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du undervises både af molekylærbiologer og læger. Du lærer at arbejde forskningsmæssigt med problemstillingerne.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for forskning og udvikling i bioteknologi- og medicinalindustrien samt inden for sygehusvæsenet.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen har fokus på eksperimentelt funderet molekylærbiologisk forskning i menneskelige sygdomme.

Du undervises i de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med forskellige sygdomme som fx kræft, diabetes, gigt mv.

Undervisningen giver dig indsigt i, hvad der i dag kan gøres for at diagnosticere, behandle og forebygge sygdommene samt mulige ideer til fremtidige forskningsprojekter.

Der inddrages både kliniske og molekylærbiologiske problemstillinger i undervisningen, fx gen- og stamcelleterapi samt procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Molecular Biomedicine.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde, og du lærer selvstændigt at arbejde eksperimentelt.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Aarhus Universitet (au.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Aarhus Universitet (au.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til job i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og inden for sygehusvæsenet, hvor du fx kan deltage i udviklingsarbejde og kvalitetskontrol.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information