kandidatuddannelse i molekylær medicin
Kandidatuddannelse

Molekylær medicin

På kandidatuddannelsen går du i dybden med undersøgelsen og klarlæggelsen af de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med menneskers sundheds- eller sygdomstilstand.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Andre betegnelser:
Molekylær biomedicin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du undervises både af molekylærbiologer og læger. Du lærer at arbejde forskningsmæssigt med problemstillingerne.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for forskning og udvikling i bioteknologi- og medicinalindustrien samt inden for sygehusvæsenet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen har fokus på eksperimentelt funderet molekylærbiologisk forskning i menneskelige sygdomme. Du undervises i de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med forskellige sygdomme som fx kræft, diabetes, gigt mv.

Undervisningen giver dig indsigt i, hvad der i dag kan gøres for at diagnosticere, behandle og forebygge sygdommene samt mulige ideer til fremtidige forskningsprojekter.

Der inddrages både kliniske og molekylærbiologiske problemstillinger i undervisningen, fx gen- og stamcelleterapi samt procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde, og du lærer selvstændigt at arbejde eksperimentelt.

Uddannelsen udbydes på engelsk ved Københavns Universitet. På Aarhus Universitet er undervisningssproget engelsk; dog skal ansøgere kunne følge undervisningen på dansk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Molecular Biomedicine.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

På KU hedder uddannelsen molekylær biomedicin og udbydes som en 2-årig engelsksproget kandidatuddannelse (Molecular Biomedicine).

KU udbyder også en bacheloruddannelse i molekylær biomedicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i molekylær biomedicin giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen molekylær medicin og udbydes som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i molekylær medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i molekylær medicin giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til job i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og inden for sygehusvæsenet, hvor du fx kan deltage i udviklingsarbejde og kvalitetskontrol.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information