kandidatuddannelse i molekylær medicin
Kandidatuddannelse

Molekylær medicin

På kandidatuddannelsen undersøger du de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med menneskers sundheds- eller sygdomstilstand.

Fakta

Navn:
Molekylær medicin
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen i molekylær medicin/molekylær biomedicin er tværfaglig, og du undervises både af molekylærbiologer og læger. Du lærer at arbejde forskningsmæssigt med problemstillingerne.

Som færdiguddannet kan du finde arbejde inden for forskning og udvikling i bioteknologi- og medicinalindustrien samt inden for sygehusvæsenet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen har fokus på eksperimentelt funderet molekylærbiologisk forskning i menneskelige sygdomme.

Indhold

Du undervises i de molekylære mekanismer, der optræder i forbindelse med forskellige sygdomme som fx kræft, diabetes, gigt mv.

Undervisningen giver dig indsigt i, hvad der i dag kan gøres for at diagnosticere, behandle og forebygge sygdommene samt mulige ideer til fremtidige forskningsprojekter.

Der inddrages både kliniske og molekylærbiologiske problemstillinger i undervisningen, fx gen- og stamcelleterapi samt procedurer baseret på DNA-, RNA- og proteinteknologi.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser, forelæsninger og projektarbejde, og du lærer selvstændigt at arbejde eksperimentelt.

Undervisningssproget er engelsk; dog skal ansøgere kunne følge undervisningen på dansk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer et år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Molecular Biomedicine.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder uddannelsen molekylær medicin som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i molekylær medicin.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i molekylær medicin giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer til job i fx bioteknologiindustrien, medicinalindustrien og inden for sygehusvæsenet, hvor du fx kan deltage i udviklingsarbejde og kvalitetskontrol.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information