kandidatuddannelse i Farmaci
Kandidatuddannelse

Farmaci

På kandidatuddannelsen i farmaci går du i dybden med lægemiddelstoffers kemi og lærer om deres brug til behandling.

Fakta

Navn:
Farmaci
Andre betegnelser:
Farmaceut
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de vigtigste sygdomsmekanismer og om, hvordan lægemiddelstoffer kan påvirke kroppen på cellulært niveau og på organniveau.

Som uddannet farmaceut kan du arbejde inden for bl.a. medicinalindustrien, biotekindustrien samt på apoteker og sygehuse.

På apoteker og sygehuse rådgiver du bl.a. patienter og personale om brugen af lægemidler og optimal lægemiddelanvendelse.

Du har også mulighed for at blive apoteker og lede driften af et apotek.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i farmaci er tværfaglig og kombinerer fag inden for det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige og det sundhedsvidenskabelige fagområde.

Du bliver uddannet til at kunne arbejde med udvikling, afprøvning, produktion og kvalitetssikring af lægemidler.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pharm.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem en blanding af forelæsninger, laboratorieundervisning og projektarbejde.

Praktik

Der indgår et halvt års studieophold på et privat apotek eller et sygehusapotek. Her får du praktisk erfaring med information, rådgivning og vejledning om anvendelsen af lægemidler i relation til patienter/kunder, samt indblik i økonomi, ledelse og organisation.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Du har mulighed for at gennemføre specialet i samarbejde med en farmaceutisk relevant virksomhed.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og København.

Læs om

KU og SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Farmaci.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Færdiguddannede farmaceuter kan fx blive ansat i:

  • medicinalindustrien
  • biotekindustrien
  • medicoindustrien
  • på apoteker og sygehuse
  • inden for miljø- og levnedsmiddelområdet

Forskning og produktion af lægemidler

Farmaceuter arbejder først og fremmest med forskning og udvikling af lægemidler, herunder hvordan virksomheder og myndigheder sikrer lægemidlers virkning, sikkerhed og kvalitet. Endvidere arbejder mange med lægemiddelproduktion eller med information og marketing.

Apoteker

På apoteker har farmaceuter ofte ledende eller administrative funktioner. For at blive apoteker (en person, der har opnået bevilling til at drive et apotek) skal man have bestået en kandidatuddannelse i farmaci, have flere års relevant erhvervsarbejde samt søge en ledig apotekerbevilling.

En del er ansat i det offentlige, hvor de beskæftiger de sig med bl.a. forskning, undervisning, myndighedsgodkendelser og rådgivningsopgaver.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

universitetsuddannelser
universitetsuddannelser

Kandidatuddannelser er overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.