Farmaci
Kandidatuddannelse

Farmaci

På kandidatuddannelsen i farmaci får du specialiseret viden om medicin (lægemidler). Du lærer at udvikle ny medicin og sikre den optimal behandling med medicin.

Fakta

Navn:
Farmaci
Andre betegnelser:
Farmaceut
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan medicin finder vej i kroppen og påvirker celler og organer. Du lærer også om kroppens vigtigste reaktioner ved sygdom.

Som uddannet farmaceut kan du udvikle og fremstille medicin, eller rådgive patienter og læger om brug af medicin.

Farmaceuter kan arbejde i bl.a. medicinalindustrien, biotekindustrien samt på apoteker og sygehuse.

Foto: Københavns Universitet

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i farmaci giver et bredt fundament af viden og mange perspektiver på medicin. Du bruger det, som du har lært på din bacheloruddannelse i en praktisk og virkelighedsnær sammenhæng.

På uddannelsen kombinerer du de naturvidenskabelige fag med videnskab om sundhed og samfund.

Opbygning

Kandidatuddannelsen i farmaci varer 2 år. Fagene har fokus på udvikling af medicin og behandling, og du har ½ års praktikophold. Du afslutter uddannelsen med et speciale.

Fag

Du får bl.a. undervisning i:

  • Avanceret lægemiddelformulering og -fremstilling: Hvordan medicin designes med hjælp af andre stoffer og medicinsk udstyr, så lægemiddelstoffet når frem til det sted i kroppen, det skal virke.
  • Lægemiddeludvikling: Hvordan medicin udvikles så kvaliteten er i orden, og at medicinens gavnlige effekt opvejer dens bivirkninger.
  • Regulering af medicin: Hvilke krav der stilles til udvikling af medicin, og hvordan sundhedsvæsenet fungerer.

Du har mulighed for at tage valgfag og specialisere dig i det, du finder mest interessant i forhold til senere karriereveje.

Opbygning og indhold kan variere

Uddannelsen kan variere i opbygning og indhold afhængigt af uddannelsessted. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pharm.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem en blanding af forelæsninger, holdundervisning i et klasselokale og laboratorieundervisning, hvor du prøver teorien af med praktiske øvelser.

Der indgår også gruppearbejde og projektarbejde.

Praktik

Du har et ½ års praktik på privat apotek eller sygehusapotek, hvor erfarne farmaceuter vejleder dig. Du får praktisk indsigt i, hvordan sundhedsvæsenet fungerer. Desuden kommer du tæt på patienten og brugeren af medicin.

Eksamen

Du afslutter kurser med en skriftlig eller mundtlig eksamen. Du går til eksamen hver 3. måned, hvor du har ca. 2 eksamener.

Speciale

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense og København.

Læs om

KU og SDU udbyder også en bacheloruddannelse i faget.

Læs mere i UG-artiklen:

Farmaci

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Færdiguddannede farmaceuter får jobs inden for life science, dvs i:

  • Medicinalvirksomheder
  • Biotekvirksomheder og medico-virksomheder
  • Sundhedsvæsenet som fx på sygehuse eller private apoteker
  • Offentlige styrelser eller på universiteter.

Som farmaceut kan du fx arbejde med ledelse, rådgivning, forskning og udvikling.

Forskning og udvikling af medicin

Farmaceuter kan forske i sygdomme og udvikle ny medicin. De sikrer, at patienters medicin er sikker og effektiv – både at kvaliteten er i orden, og at medicinens gavnlige effekt opvejer dens bivirkninger.

Optimal brug af medicin

Farmaceuter kan fx hjælpe patienter med optimal brug af medicin og rådgive andre sundhedsprofessionelle om brug af den bedst tænkelige medicin til den enkelte patient og patientgruppe.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

universitetsuddannelser
universitetsuddannelser

Kandidatuddannelser er overbygningsuddannelser til bacheloruddannelserne.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.