Foto af Seminarielærer
Job

Lærer ved professionshøjskoler mv.

En uddannelse som pædagogisk kandidat kan føre til flere forskellige typer af job.

Fakta

Arbejdssteder:
Uddannelsesinstitutioner, Virksomheder, Organisationer, Centre for Undervisningsmidler
Stillingsbetegnelser:
Fagkonsulent, Lærer ved professionshøjskoler mv., Pædagogisk konsulent, Undervisningskonsulent, Cand.pæd.

Du kan bl.a. arbejde med undervisnings-, ledelses-, konsulent-, forsknings- og udviklingsopgaver.

Uddannede pædagogiske kandidater underviser eller arbejder med forskning og udvikling på især professionshøjskoler. Men uddannelsen kan bruges også til job med ledelses- og konsulentopgaver. Disse typer af opgaver ligger i virksomheder, institutioner og organisationer, i privat eller offentligt regi.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

lærer ved professionshøjskole
Pædagogisk kandidat - De fleste cand.pæd. har undervisningsopgaver, fx som lærer ved professionshøjskoler.

Hvilke opgaver du får, og hvilke områder du kommer arbejde inden for, afhænger af flere ting, bl.a., hvilken uddannelse du har, inden optagelsen på kandidatstudiet, om du har erhvervserfaring, og hvilken profil du har lagt i din uddannelse, fx forbindelse med den valgfri studieenhed og emnet for specialet.

Du kan arbejde som lærer ved professionshøjskoler, hvor du underviser i pædagogiske emner eller i bestemte fag, som fx dansk, fransk eller matematik.

Du kan også undervise ved Aarhus Universitet i Emdrup på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) eller ved andre højere læreanstalter. Ved siden af undervisningsarbejdet har du forskningsopgaver inden for dit speciale.

Der hører endvidere en del administrativt arbejde til jobbet. Dit arbejde kan ligne det, som bliver udført af universitetslærere.

Hvis du samtidig har en uddannelse til lærer i folkeskolen, kan du også arbejde som pædagogisk kandidat i folkeskolen og udelukkende beskæftige dig med det fag, du har specialiseret dig i under uddannelsen. En sådan stilling betyder, at du ud over at undervise i faget skal rådgive og støtte kolleger inden for samme fagområde.

Du kan også blive ansat som fagkonsulent ved et Center for Undervisningsmidler eller i en kommune og arbejde med spørgsmål om undervisning og uddannelse. Her deltager du i udviklingsopgaver og informerer bredt inden for dit fagområde.

Endelig kan du, alt efter speciale, arbejde i en virksomhed eller en organisation med fx undervisnings- og udviklingsopgaver.

Arbejdsplads

Pædagogiske kandidater kan både arbejde i offentligt og privat regi. De kan være ansat i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Lærer ved professionshøjskoler mv.51.658 kr.-38.989 kr.
Forskning, udvikling og rådgivning (undervisningsmetoder)40.427 kr.44.342 kr.38.792 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De første studerende blev optaget på de pædagogiske kandidatuddannelser i 2001. Der uddannes ikke ret mange, så det er endnu vanskeligt at sige noget dækkende om de fremtidige muligheder for arbejde, specielt i andre funktioner end undervisning.

Mere uddannelse

En pædagogisk kandidatuddannelse kan danne grundlag for den 3-årige forskeruddannelse med henblik på en ph.d.-grad.

Få mere at vide

Centrene for Undervisningsmidler
www.cfu.emu.dk

Danmarks Lærerforening (DLF)
www.dlf.org

Aarhus Universitet i Emdrup
www.au.dk

Dansk Magisterforening
www.dm.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.