Farmaceut på arbejde
Job

Farmaceut (job)

Som farmaceut udvikler eller fremstiller du medicin samt rådgiver om korrekt brug, dosering og bivirkninger.

Fakta

Arbejdspladser:
Lægemiddelindustrien, apoteker, sygehuse, universiteter og offentlige styrelser
Stillingsbetegnelser:
Farmaceut

Du kan fx forske, udvikle nye lægemidler eller rådgive læger og brugere af medicin.

Som farmaceut er du ekspert i medicin. Du har viden om sygdomme, og hvordan lægemiddelstoffer virker i kroppen. Du ved også, hvordan man producerer, tester og kvalitetssikrer ny medicin.

Farmaceuter arbejder bl.a. i medicinalindustrien, på apoteker eller sygehuse.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som farmaceut er din primære opgave at sørge for effektiv og sikker medicin og medicinbrug.

Udvikling og produktion af ny medicin

Du kan bidrage i alle trin i udviklingen af nye lægemidler. Du kan fx forske i hvilke lægemiddelstoffer, der virker mod en bestemt sygdom. Du kan også undersøge medicinens virkning og bivirkninger i forsøg. Du kan fremstille medicin, kontrollere kvaliteten og sikre, at alt stemmer overens med myndighedernes krav.

Rådgivning og kundekontakt

På hospitaler eller sygehusapoteker samarbejder du med sundhedspersonalet. Du rådgiver fx om valg af medicin og dosering.

På apoteker kommunikerer du med læger og vejleder kunder om valg af lægemiddel og sikker brug af medicin. Fx mulige bivirkninger, den rette dosis, og hvad de skal være opmærksomme på, hvis de tager anden medicin.

Arbejdsopgaver

En farmaceuts typiske arbejdsopgaver er at:

 • Vejlede patienter eller apotekskunder
 • Sikre, at den rette medicin udleveres i den korrekte dosis
 • Rådgive læger og andet sundhedspersonale
 • Overvåge lægemidlers virkning
 • Udvikle og producere ny medicin
 • Udarbejde og opdatere dokumentation
 • Sikre, at arbejdet lever op til lovgivningen
 • Undervise fx farmakonomer, bioanalytikere og sygeplejersker

Karriereveje

Som farmaceut kan du specialisere dig inden for forskellige områder, fx:

Klinisk farmaci: Du samarbejder med læger og andet personale om den bedste medicinske behandling af patienter.
Industriel farmaci: Du forsker, udvikler eller producerer ny medicin. Du kontrollerer, udvikler og regulerer sikkerheden og kvaliteten af godkendt medicin.
Medicindata: Du analyserer data om lægemidlers effektivitet og sikkerhed.
Forskning: Du forsker, fx i nye lægemidler, teknologi og måder at give og dosere medicin på.
Rådgivning: Du rådgiver fx patienter og læger om den bedste brug af medicin.

Du kan også gå ledervejen, fx ved at blive apoteker. Læs mere i jobartiklen Apoteker

 

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for farmaceuter er:

 • Medicinalvirksomheder
 • Biotekindustrien, der udvikler og producerer lægemidler ved hjælp af levende organismer
 • Sundhedsvæsnet, fx på apoteker og sygehuse
 • Medicoindustrien, der producerer, udvikler og sælger medicinsk udstyr
 • Universiteter og andre uddannelsessteder
 • Myndigheder
 • Miljø- og fødevareområdet

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom.

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

 

Uddannelsesvej

Uddannelsen til farmaceut er en kandidatuddannelse.

Uddannelsesvejen til farmaceut er:

 • En gymnasial uddannelse
 • En bacheloruddannelse i farmaci
 • En kandidatuddannelse i farmaci

Læs om:

Mere uddannelse

Når du er uddannet farmaceut, har du flere muligheder for at læse videre.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.