Farmakonom på arbejde
Job

Farmakonom (job)

Som farmakonom arbejder du med information og rådgivning om lægemidler.

Fakta

Arbejdssteder:
Apoteker, Sygehusapoteker, Lægemiddelindustrien
Stillingsbetegnelser:
Farmakonom

Du møder oftest farmakonomer på dit lokale apotek, men der er også farmakonomer ansat på sygehuse, i lægemiddelindustrien og i kommuner.

Som farmakonom har du et stort kendskab til lægemidler. Du har viden om, hvordan man fremstiller medicin, håndterer det og anvender det rigtigt.

En vigtig del af jobbet er kontakten med kunder og at gå i dialog med mennesker om sundhed, sygdom og medicin uanset deres livssituation.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

At være farmakonom betyder, at man er lægemiddelkyndig. Det vil sige, at du har en stor viden om medicin. Du er ofte sidste led, før patienten tager medicinen, så du skal sikre, at de får den rigtige medicin og ved, hvordan den tages korrekt. 

Som farmakonom arbejder du tæt sammen med andre faggrupper i sundhedsvæsenet, fx farmaceuter, læger, lægesekretærer og sygeplejersker.

Salg af medicin

På apoteket er det dit job at informere og vejlede kunderne om køb af medicin og andre varer, som apoteket sælger. Det er fx varer inden for personlig pleje, hudpleje, kosttilskud og hjælpemidler.

En stor del af arbejdet er at kontrollere og ekspedere recepter. Du skal sikre, at den rigtige medicin bliver udleveret. Samtidig er det vigtigt, at kunderne ved, hvordan medicinen skal opbevares og anvendes, når de kommer hjem.

Produktion af medicin

Som farmakonom på et sygehusapotek eller i medicinalindustrien kan du også arbejde med udvikling, produktion og kvalitetssikring af medicin.

Hvis du er ansat i en virksomhed, der fremstiller medicin, kan en del af arbejdet være at markedsføre medicinen.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som farmakonon er:

 • Vejlede og informere om brug af lægemidler, priser og tilskud
 • Gennemføre receptkontrol og ekspedere recepter
 • Salg og markedsføring
 • Vaccinere mod fx influenza
 • Planlægge indkøb og levering af lægemidler
 • Arbejde med udvikling, fremstilling og kvalitetssikring af lægemidler

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for farmakononer er:

 • Apoteker
 • Sygehusapotekerne 
 • Almen lægepraksis
 • Hospitalsafdelinger
 • Lægemiddelindustrien og medicingrossistfirmaer
 • I hjemmeplejen eller på plejehjem

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Farmakonom34.656 kr.30.894 kr.-

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede farmakonomer, der er ansat i stillinger med andre titler.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til farmokonom er en videregående uddannelse på professionsbachelorniveau. Uddannelsen varer 3 år og foregår dels på et apotek, dels på Farmakonomskolen i Hillerød.

Læs om uddannelsen til Famakonom

Mere uddannelse

Som farmakonom har du mulighed for at videreuddanne dig med en relevant diplom- eller masteruddannelse inden for et sundhedsfagligt område, ledelse eller marketing.


Farmakonomer kan også tage efteruddannelseskurser på uddannelsescenteret Pharmakon:
Kurser for farmakonomer

Få mere at vide

Læs mere om jobbet som famakonom her:

Farmakonomforeningen:
Fakta om farmakonomerne

Farmakonomuddannelsen: 
Hvad er en farmakonom? 

Danmarks Apotekerforening:
Apotektskarriere - fordi mennesker aldrig går af mode

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.