Laborant på arbejde
Job

Laborant (job)

Som laborant arbejder du i et laboratorie, hvor du analyserer og kontrollerer produkter, materialer eller miljø for virksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Den kemiske og bioteknologiske industri, Forskningslaboratorier og kontrolinstanser i stat og kommuner
Stillingsbetegnelser:
Laborant, Laboratorieassistent

Laboranter har et bredt arbejdsfelt. Du kan fx arbejde med at udvikle og kontrollere lægemidler eller med fødevaresikkerhed.

Som laborant har du stor viden om bl.a. kemi, mikrobiologi og bioteknologi og er vant til at arbejde med udstyr, der kræver stor præcision.

Laboranter arbejder fx i miljø-, fødevare- og medicinalindustrien.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Som laborant er din primære opgave at sikre, at produkter, råmaterialer og miljø i vores hverdag lever op til myndighedernes krav om kvalitet og sikkerhed, inden de når ud til forbrugerne.

Kontrol og kvalitetsstyring

Det kan fx være, at medicin indeholder det, der står på pakken, og at kosmetik, legetøj og maling er fri for ulovlige eller farlige stoffer. Du kan også kontrollere jord eller vand for forurening.

På nogle arbejdspladser indsamler du selv de prøver, du tester. På andre deltager du i kontrolbesøg hos virksomheden bag produktet.

Forskning og udvikling

Du kan også arbejde i udviklingslaboratorier med at fremstille nye produkter, fx mere effektiv medicin eller sundere fødevarer. Eller være ansat på forskningslaboratorier, der fx beskæftiger sig med genteknologi.

Arbejdsopgaver

En laborants typiske arbejdsopgaver er at:

 • Arbejde med forskellige former for analyser, fx kemiske og mikrobiologiske
 • Kontrollere kvaliteten af råvarer og færdige produkter
 • Udvikle nye produkter, fx medicin, kosmetik og maling
 • Teste nye produkter
 • Udarbejde statistikker og rapporter
 • Sikre høj kvalitet i laboratoriearbejdet
 • Vedligeholde og klargøre af udstyr og laboratorier
 • Samarbejde med kolleger fra andre faggrupper fx forskere, læger og ingeniører

Karriereveje

Som laborant kan du specialisere dig inden for forskellige områder, fx:

 • Analyser og kontrol af medicin eller fødevarer
 • Udvikling, fremstilling og test af produkter
 • Kvalitetsstyring og -kontrol på laboratorier
 • Miljøkontrol og beskyttelse
 • Forskning, fx på universitetslaboratorier
 • Rådgivning

Du kan også gå ledervejen eller videreuddanne dig til laboratorietekniker, hvor du specialiserer dig endnu mere i laboratoriearbejdet.

Arbejdssteder

Typiske arbejdssteder for laboranter er bl.a.:

 • Sygehuse
 • Kemiske og bioteknologiske virksomheder
 • Medicinal- og fødevareindustrien
 • Tekstilindustrien
 • Miljøsektoren
 • Kontrol- og forskningslaboratorier i staten
 • Levnedsmiddel- og miljøkontrol i private og offentlige virksomheder
 • Universitetslaboratorier

Indkomst

UG er under ombygning. Vi viser ikke indkomstdata på denne artikel længere.

Hvis du vil vide mere om lønniveauet for jobbet, kan du søge viden via en uddannelse, der leder til jobbet. Du kan fx finde data om lønniveau i Uddannelseszoom.

Du kan som regel også finde information om lønniveauer på faglige organisationers hjemmesider.

Gå til Uddannelseszoom

Uddannelsesvej

Uddannelsen til laborant er en erhvervsakademiuddannelse.

Først skal du have taget en adgangsgivende uddannelse. Det kan være en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Du kan også få adgang med en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne.

Læs om uddannelsen til laborant

Mere uddannelse

Når du er uddannet laborant har du flere muligheder for at læse videre.

Læs om dine muligheder for mere uddannelse

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.