Foto af Miljøtekniker
Job

Miljøtekniker

En miljøtekniker beskæftiger sig med miljøforhold og kontrollerer virksomheders arbejdsmiljø.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommuner, Bedriftssundhedstjenester, Industrivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Miljøtekniker, Arbejdsmiljørådgiver

Det er vigtigt at have et solidt kendskab til miljølovgivningen, da det er miljøteknikerens opgave at sikre, at virksomhederne overholder regler inden for miljøområdet. Arbejdet som miljøtekniker består i at lave målinger, undersøgelser, beregninger og tage prøver med det formål at forbedre miljøet.

Som miljøtekniker skal du desuden lave analyser og udarbejde forslag til, hvordan miljøsituationen kan forbedres i en virksomhed. De fleste miljøteknikere arbejder for kommunen, hvor deres opgave er at lave miljøkontrol i vriksomheder. Andre er ansat i rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af miljøtekniker med prøver
Arbejde i marken - Miljøteknikeren registrerer de indsamlede prøver.

Som miljøtekniker er du uddannet til at vurdere miljøforhold og til at finde miljøforbedrende løsninger. Både når det gælder den omgivende natur og arbejdsmiljøet i forskellige typer af virksomheder.

Du kontrollerer arbejdsmiljøet på virksomhederne og medvirker til, at den eksisterende miljølovgivning bliver overholdt.

Du er også med til at begrænse eller forhindre forskellige stoffers skadelige virkninger på naturen.

Miljøteknikerne tager prøver, udfører målinger og rådgiver om forbedringsmuligheder. Det kan være prøver og målinger af vand, luft, jord, støj eller andet. De indsamlede resultater bliver herefter bearbejdet og vurderet. Er miljøsituationen ikke tilfredsstillende, kommer miljøteknikeren med forslag til, hvordan forholdene kan forbedres, så miljøsituationen bliver bedre.

Jobbet indeholder også en hel del skrivebordsarbejde i form af sagsbehandling og lignende.

I industrien er genindvindingsprojekter, som fx udnyttelse af affald, og bekæmpelse af forurening vigtige arbejdsområder for miljøteknikere.

De kontrollerer også rensningsanlæg, laver kemisk analyse af vand- og bundprøver fra søer og kystområder og fører tilsyn med landbrug.

På virksomhederne kan de fx undersøge indholdet af organiske opløsningsmidler i luften på et værksted med sprøjtelakering eller støjforholdene på en produktionsvirksomhed. Her er rådgivning også en vigtig opgave.

Miljøteknikere arbejder ofte sammen med biologer, dyrlæger, ingeniører og laboranter.

Arbejdsplads

De fleste miljøteknikere er beskæftigede inden for regioner og kommuner, hvor de arbejder med praktisk miljøkontrol og sagsbehandling. Se mere om Vandforsyning samt Rensning af jord og grundvand.

En del er privat ansatte, dels i store virksomheder og dels i rådgivende ingeniørfirmaer.

Enkelte arbejder som selvstændige arbejdsmiljørådgivere. Se mere om branchen Rådgivende ingeniørfirmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Arbejdsmiljøtekniker42.894 kr.--
Miljøkontrollør, Sundhedsinspektør36.166 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Efterspørgslen efter miljøteknikere er stagnerende.

Mere uddannelse

Der findes en række efteruddannelsesmuligheder inden for det teknisk faglige område. Desuden udbydes en række private kurser.

Få mere at vide

Dansk Laborant-Forening, HK

Teknisk Landsforbund
www.tl.dk

Brancheforeningen for Arbejdsmiljørådgivere
www.bamr.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.