professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
Professionsbacheloruddannelse

Produktudvikling og teknisk integration

På uddannelsen lærer du at bruge nye teknologier til at designe og udvikle tekniske systemer og produkter på en bæredygtig måde.

Fakta

Navn:
Produktudvikling og teknisk integration
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for det tekniske område.

Du lærer at arbejde med og bruge de nyeste teknologier. Du lærer at spotte, igangsætte og lede projekter, hvor bæredygtighed, innovation og forretningsudvikling er drivkraften.

Som færdiguddannet kan du få job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk chef.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen varer 1½ år og er bygget op omkring to fælles fagområder samt tre studieretninger.

Fælles fagområder

Alle studerende får undervisning i:

  • Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser.
  • Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til koncept- og produktudvikling samt procesoptimering. Der arbejdes også med forretningsforståelse samt involvering af eksperter og interessenter i udviklingsprocesserne.

Studieretninger

Med udgangspunkt i din valgte studieretning vil du komme til at arbejde med konstruktion, bæredygtighed, innovation og industrielt design.

  • It og elektronik: henvender sig til it-teknologer.
  • Installation og automation: henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer.
  • Udvikling af produkter og produktion: henvender sig til produktionsteknologer.

Titel

Uddannelsen giver dig titlen professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration. Den engelske titel er Bachelor of Product Development and Integrative Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde. Der vil være gruppearbejde, og dele af undervisningen kan foregå virtuelt.

Praktik

Halvdelen af 3. semester er praktik i en relevant virksomhed.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt, som ofte tager udgangspunkt i en konkret problemstilling fra din praktik.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Anden uddannelse

Du kan også eventuelt blive optaget med en anden relevant erhvervsakademiuddannelse. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Du søger optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Du kan finde ansøgningsskema og oplysning om ansøgningsfrist på skolens hjemmeside.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver i både små og store virksomheder.

Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og konstruktion af produkter og tekniske systemer.

Mere uddannelse

Uddannelsen kan give adgang til en række masteruddannelser:

Teknisk videnskabelige masteruddannelser

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information