professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
Professionsbacheloruddannelse

Produktudvikling og teknisk integration

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Fakta

Navn:
Produktudvikling og teknisk integration
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen  varer 1½ år og er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder. Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser. Du lærer også om at rådgivne om løsninger samt om styring og ledelse af tværfaglige udviklingsprojekter.

Produktudvikling:  Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne. Du lærer også om opsamling, bearbejdning og udvikling af viden og data.

De tre studieretninger beskæftiger sig ud fra forskellige vinkler med konstruktionog bæredygtighed, samt innovation og industrielt design:

It og elektronik henvender sig til it-teknologer og indeholder fagområderne

  • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse it-baserede løsninger baseret på anvendelsesorienterede teknologier herunder bæredygtighed inden for elektronik- og datakonstruktion samt netværksprojektering.
  • Innovation og industrielt design: innovativ problemløsning samt metoder til anvendelse af it-løsninger i industriel sammenhæng med et effektivt samspil mellem hardware, netværk, software herunder IoT (Internet of Things).

Installation og automation henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer og indeholder:

  • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse automatiserede løsninger med fokus på anvendelse af bæredygtige teknologier. Der er fokus på konfigurering, programmering og udvikling af digitaliserede modeller til produktion- og procesflow for automatiserede tekniske systemer til den industrielle sektor
  • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning samt metoder til design og anvendelse af automation, herunder udvikling, integrering og optimering af styresystemer for maskiner, robotter, automatiske produktionsanlæg, procesanlæg og tekniske systemer i industriel sammenhæng

Udvikling af produkter og produktion henvender sig til produktionsteknologer og indeholder:

  • Konstruktion og bæredygtighed: konstruktion og drift af komplekse industrielle løsninger med fokus på bæredygtighed i valg og dimensionering af teknologier og materialer
  • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning til design og anvendelse af teknologiske løsninger i industriel sammenhæng. I arbejdet med industriel design indgår produktionsfilosofier, herunder digitalisering og automatiske løsninger.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen foregår i København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske titel er Product Development and Integrative Technology.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også eventuelt blive optaget med en anden relevant erhvervsakademiuddannelse. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver i store industrivirksomheder eller konsulentvirksomheder. Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og konstruktion af produkter og tekniske systemer.

Mere uddannelse

Uddannelsen kan give adgang til en række masteruddannelser, se under teknisk videnskabelige masteruddannelser.

 

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information