professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
Professionsbacheloruddannelse

Produktudvikling og teknisk integration

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Fakta

Navn:
Produktudvikling og teknisk integration
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

Den giver adgang til job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder. Den giver samtidig en generel indsigt i produktudvikling og teknisk integration, herunder i projektorganiserede arbejdsformer i forbindelse med gennemførelsen af teknologiske projekter.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder følgende studieretninger:

  • Produktudvikling, design og produktion - studieretning for produktionsteknologer
  • It og elektronik - studieretning for it- og elektronikteknologer
  • Installation, automation og energi - studieretning for installatører, automationsteknologer og energiteknologer

På studieretningen i produktudvikling, design og produktion lærer du om integreret produktudvikling samt produktionsoptimering.

På studieretningen i it og elektronik lærer du om udvikling af komplekse it- og netværksløsninger samt om udvikling af elektroniske og datatekniske systemer.

På studieretningen i installation, automation og energi lærer du om installationer generelt, energitekniske bygnings- og industriinstallationer samt om udvikling og optimering af automatiske styresystemer.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Uddannelsen foregår i København, Horsens, Odense, Aalborg og Aarhus.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Den engelske titel er Product Development and Integrative Technology.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også eventuelt blive optaget med en anden relevant erhvervsakademiuddannelse. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider. Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Få mere information om tilmelding og optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i september.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver i store industrivirksomheder eller konsulentvirksomheder. Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og konstruktion af produkter og tekniske systemer.

Mere uddannelse

Uddannelsen kan give adgang til en række masteruddannelser, se under teknisk videnskabelige masteruddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information