professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration
Professionsbacheloruddannelse

Produktudvikling og teknisk integration

På uddannelsen lærer du at integrere forskellige teknologier og vidensformer inden for udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter.

Fakta

Navn:
Produktudvikling og teknisk integration
Varighed:
1½ år
Adgangskrav:
Relevant erhvervsakademiuddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen er en overbygninguddannelse for dig, der har en erhvervsakademiuddannelse inden for produktions- og teknologiområdet.

Du lærer fx at udvikle og lede projekter, hvor innovation og forretningsudvikling er drivkraften.

Som færdiguddannet kan du få job i forskellige konsulent- eller produktionsvirksomheder som fx koordinator, projektleder eller teknisk leder.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen varer 1½ år og er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder.

Fælles fagområder

Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

  • Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser
  • Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne

Studieretninger

De tre studieretninger beskæftiger sig, ud fra forskellige vinkler, med konstruktion og bæredygtighed samt innovation og industrielt design:

  • It og elektronik henvender sig til it-teknologer
  • Installation og automation henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer
  • Udvikling af produkter og produktion henvender sig til produktionsteknologer

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration. Den engelske titel er Bachelor of Product Development and Integrative Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, selvstændig opgaveløsning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Adgangskrav

Du skal have én af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Anden uddannelse

Du kan også eventuelt blive optaget med en anden relevant erhvervsakademiuddannelse. Kontakt uddannelsesstedet.

Optagelse

Du kan finde ansøgningsskemaer på uddannelsesstedernes egne hjemmesider.

Ansøgningsfristen kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Læs om optagelse generelt

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København, Odense og Aalborg.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver i store industrivirksomheder eller konsulentvirksomheder.

Du vil bl.a. kunne arbejde med udvikling og konstruktion af produkter og tekniske systemer.

Mere uddannelse

Uddannelsen kan give adgang til en række masteruddannelser: 

Teknisk videnskabelige masteruddannelser

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere i artiklen:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information